Saopćenje u vezi registra klijenata i registra poljoprivrednih gazdinstava

Služba za privredu,budžet i finansije grada Gradačac obavještava fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata,dužna su da u periodu od 04.januara do 31.marta 2022.godine,nadležnoj službi (šalter sala broj  9 ) dostave podatke o:

a)      Poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;

b)     Trenutnom stanju i promjeni vrste brojnog stanja stoke;

c)      Promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta posjeda (površina zemljišne parcele i katastarska kultura,vlasništvo, zakup, koncesija i sl.)

Grad Gradačac