Poziv poljoprivrednim proizvođačima da izvrše prijavu poljoprivredne proizvodnje

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je u ”Službenim novinama TK”  objavljen Program novčanih podrški  u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini

Gradska služba za privredu, budžet i finansije grada Gradačac

poziva poljoprivredne proizvođače koji su upisani u RPG i RK da izvrše prijavu poljoprivredne proizvodnje u ostavljenom roku kako bi ostvarili svoje pravo na novčanu podršku.

Prijavu i podnošenje Zahtjeva izvršiti u rokovima koji su propisani Prvilnicima TK:

 

 ANIMALNA PROIZVODNJA

 

Muzne krave, korisnici koji posjeduju 2 i više muznih grla u liniji otkupa mlijeka.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom otkupljivač/ prerđivač dostavlja gadskoj službi (Šalter broj 9) najkasnije do 31.oktobra tekuće godine.

 

Uzgoj rasplodne stoke ( rasplodne junice), korisnici (fizička lica) koji uzgoje najmanje 2 junice iz vlastitog stada u toku godine, stim da služe za proširenje vlastitog stada ili za prodaju.

Korisnik najkasnije do 30.septembra tekuće godine putem gadske službe (Šalter broj 9), dostavlja Poljoprivrednom zavodu prijavu proizvodnje i kopiju pasoša junica kako bi državni službenik sačinio zapisnik.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gradskoj službi (Šalter broj 9)i najkasnije do 31.oktobra tekuće godine.

 

Proizvodnja pilećeg mesa, korisnici koji utove najmanje 3.000 pilića u turnusu i isporuče ih registrovanim klaonicama, koje su u sistemu PDV-a.

Zahtjev sa propisanom  dokumentacijom, korisnik dostavlja gadskoj službi (Šalter broj 9)  najkasnije do 31.oktobra tekuće godine.

 

Košnice pčela- uzgoj pčelinjih zajednica,korisnici koji imaju15-19 društava za proizvodnju meda.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gadskoj službi (Šalter broj 9) do 30. septembra tekuće godine.

 

BILJNA PROIZVODNJA

 

Proizvodnja kukuruza, korisnici koji zasiju od 1 do 1,9 ha kukuruza.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom, korisnik dostavlja gadskoj službi (Šalter broj 9) najkasnije do  01.11. tekuće godine.

 

Proizvodnja kornišona za industrijsku preradu, korisnici koji proizvedu i prodaju registrovanom otkupljivaču najmanje 2 tone kornišona za industrijsku preradu.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gadskoj službi (Šalter broj 9) u roku od 30 dana od dana prijema dokaza o prodatoj količini kornišona, a najkasnije do 31.oktobra tekuće godine.

 

Proizvodnja merkantilnog krompira- korisnici koji zasnuju proizvodnju na površini od najmanje 0,5 ha i predaju registrovanom prerađivač najmanje 10 t/ha  krompira.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gradskoj službi (Šalter broj 9) u roku od 30 dana od dana prijema dokaza o prodatoj količini kornišona, a najkasnije do 31.oktobra tekuće godine.

Proizvodnja povrća i jagode u zaštićenom prostoru /plastenici/staklenici), korisnici koji proizvedu povrće na površini od najmanje 200 m2 zaštićenog prostora.

Zahtjev sa propisanom  dokumentacijom korisnik dostavlja gradskoj službi (Šalter broj 9)  najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

 

Podizanje nasada jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica, aronija i ribizla), korisnici koji zasnuju nasad površine najmanje 0,1 ha  u monokulturi.

Korisnik podnosi zahtjev gradskoj službi (Šalter broj 9) za izlazak na teren radi utvrđivanja

poljoprivredne proizvodnje najkasnije do 15. oktobra tekuće godine. Gradska služba u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva isti dostavlja putem protokola Poljoprivrednom zavodu.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gadskoj službi (Šalter broj 9) najkasnije do 30. oktobra tekuće godine.

 

Podizanje višegodišnjih nasada, voćnjaci intenzivni (jabuka, kruška, šljiva i višnja), korisnici koji zasnuju nasad   površine najmanje 0,5 ha u monokulturi.

Korisnik pute gradske službe (Šalter broj 9) podnosi zahtjev Poljoprivrednom Zavodu za izlazak na teren radi utvrđivanja poljoprivredne proizvodnje najkasnije pet dana od dana zasnivanja krošnjastog voća a najkasnije do 15. oktobra tekuće godine. Gradska služba u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva isti dostavlja putem protokola Poljoprivrednom zavodu.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gadskoj službi (Šalter broj 9) najkasnije do 30. oktobra tekuće godine.

 

 Proizvodnja krošnjastog voća

Pravo na novčanu podršku imaju korisnici koji imaju zasnovanu proizvodnju krošnjastog voća u rodu , na površini namanje od 0,5 ha.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom dostavlja se gradskoj službi (Šalter broj 9) najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

 

Proizvodnja jagodičastog voća

Pravo na novčanu podršku imaju korisnici koji imaju zasnovanu proizvodnju jagodičastog voća na površini najmanje 0,3 ha. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom dostavlja se gradskoj službi (Šalter broj 9)najkasnije do 30. septembar tekuće godine.

 

Otkup voća za daljnu prodaju i zvoz

Pravo na novčanu podršku imaju pravna lica , registrovani otkupljivači koji otkupe od proizvođača najmanje 300 tona voća proizvedenog na području Kantona i isto prodaju registrovanom prerađivaču ili izvezu. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gradskoj službi (Šalter broj 9) najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

 

Otkup voća za preradu na području Kantona

Pravo na novčanu podršku imaju pravna lica , registrovani otkupljivači/prerađivači, koji otkupe od proizvođača najmanje 300 tona voća za preradu proizvedenog na području Kantona. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gradskoj službi (Šalter broj 9) najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

 

 

Proizvodnja gljiva (šampinjoni, bukovače i šitake)

Pravo na novčanu podršku imaju korisnici koji za proizvodnju gljiva (šampinjoni, bukovače i šitake) utroše najmanje 10 tona supstrata godišnje. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gradskoj službi (Šalter broj 9), a najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

 

Proizvodnja komposta zasijanog micelijem gljiva

Pravo na novčanu podršku imaju korisnici koji su registrovani za proizvodnju komposta i koji u toku godine proizvedu i prodaju najmanje 300 tona komposta. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gradskoj službi (Šalter broj 9) , a najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

 

Organska proizvodnja

Pravo na novčanu podršku za organsku proizvodnju imaju fizička i pravna lica certificirani organski proizvođači koji ostvare proizvodnju u godini u kojoj se vrši cretificiranje/recertificiranje organske proizvodnje od ovlaštene crtifikacijske kuće kao kotrolnog tijela. Mimimalna površina za koju se može ostvariti novčana podrška je 0,1 ha za voćarske i povrtlarske kulture, 0,25 ha za ratarske kulture i 300m2 za povrtlarske kulture  i jagode u zaštičenom prostoru.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja gradskoj službi (Šalter broj 9) , a najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

 

Sredstva za isplatu dodatne podrške za obrtnike

 

Podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda,

Pravo na novčanu podršku imaju pravna lica koja organizuju člansku i kooperativnu proizvodnju i otkup kornišona na području Kantona u minimalnoj količini od 100 tona.

 

 Kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj  proizvodnji i prehrambenoj industriji

 

Nabavka opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji i to:

1.Nabavka opreme u stočarskim objektima: sistem za hranjenje i napajanje, podloga za ležišta, sistem za izđubravanje-skreper, sistem za separaciju stajnjaka, ventilacija, sistem za zagrijavanje objekta, kavezi za koke nosilje, oprema za izuzimanje i klasiranje jaja.

2. Nabavka hladnjače ( Paneli i rashladni uređaji ).

Pravo na novčanu podršku u okviru ovog modela imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, pri čemu se postiče 25 % investiranih sredstava.

Minimalni iznos investicionog ulaganja iznosi 10.000,00 KM.

Maksimalni iznos novčane podrške iznosi 60.000,00KM.

Korisnik može podnijeti samo jedan Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku za nabavku opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja (Šalter broj 9) najkasnije do 31.oktobra tekuće godine.

 

Izgradnja sistema protivgradne zastite i to:

Nabavka raketa za sistem protivgradne zaštite.

Pravo na novčanu podršku imaju općine/gradovi koji su instalirali sisteme protivgradne zaštite. Novčana podrška se dodjeljuje za maksimalno 12 nabavljenih raketa po jednom lanseru.

Zahtjev za novčanu podršku podnosi gradonačelnik , odnosno nadležna gradska služba najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

 

Sufinansiranje nabavke plastenika i visokih tunela,  korisnik koji nabavi plastenik minimalne površine 200 m2, odnosno visoki tunel minimalne površine 700 m2.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja (Šalter broj 9) najkasnije do 31.oktobra tekuće godine.

 

Komisija, formirana rješenjem od stranegradonačelnika/općinskog načelnika, razmotrit će zahtjeve prispjele do 31.oktobra tekuće godine, zapisnički konstatovati da li korisnici ispunjavaju uslove za novčanu podršku i sačiniti prijedlog za ostvarenje novčane podrške.

 

Regresiranje kamata za investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji i otkup viškova biljnih i animalnih poljoprivrednih proizvoda na području kantona.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja (Šalter broj 9) najkasnije do 02.novembar tekuće godine.

 

ZA DETALJNIJE  INFORMACIJE OBRATITI SE NA ŠALTERU BROJ 9 (ŠALTER SALA) ILI GRADSKOJ  SLUŽBU ZA PRIVEDU BUDŽET I FINANSIJE,  GRADAČAC