Potpisan ugovor o izradi strategije razvoja turizma TK za period 2021. – 2027.

Potpisivanje ugovora o izradi Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2021.- 2027. godina historijski je momenat u Tuzlanskom kantonu, složili su se akteri današnjeg sastanka. Ovo je ujedno prva sektorska strategija koja se radi na području Tuzlanskog kantona i koja će doprinijeti razvoju turizma na ovom području. Za ovu namjenu izdvojeno je 50 hiljada KM koje je Vlada TK obezbijedila posljednjim rebalansom Budžeta.

Ovo su temelji razvoja turizma na području TK. Nakon ove strategije imat ćemo jasan pravac razvoja turizma. Imat ćemo svakako prostora da obezbijedimo određeni novac za razvoj turizma na području kantona i svakako će to doprinijeti cjelokupnom razvoju TK, veći broj uposlenih, veći prihodi i na kraju od razvoja turizma imat će društvena zajednica nekakvu korist.Tuzlanski kanton ono što u ovom momentu ima najbolje od svih resursa jesu ljudi, a ljudi za izradu  strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona jesu na Ekonomskom fakultetu UNTZ”, istakao je Mustafa Šakić ministar trgovine, turizma i saobraćaja.

Predstavnici Ekonomskog fakulteta ponosni su zbog činjenice da je Vlada kao osnivač Univerziteta u Tuzli prepoznala Ekonomski fakultet kao obrazovnu ustanovu koja ima kvalitetan nastavni kadar na koji se mogu osloniti u radu i strateškom planiranju. Izradu strategije započet će po metodologiji koja je propisana na federalnom nivou. Operativni i izvršni tim pri izradi strategije činit će nastavnici ekonomskog ali i drugih fakulteta, prvenstveno prirodno-matematičkog koji imaju kompetencije za izradu ovog dokumenta.

“Naš zadatak sada je da kreiramo metodologju i plan rada i da u skladu sa tom metodologijom izradimo stratešku platformu, zatim uradimo fokus grupe, određena istraživanja koja će na kraju rezultirati izradom  finalnog dokumenta, strategije razvoja turizma TK koja će uključiti strateške ciljeve, strateška područja i koje su to aktivnosti koje trebaju da budu realizirane”, naglasila je Meldina Kokorović Jukan dekanica Ekonomskog fakulteta UNTZ.

U okviru strategije napravit će se i akcioni plan za naredne tri godine koji će detaljno predstaviti način na koji će se strategija realizovati. Potpisanim ugovorom biće završena do kraja tekuće godine, nakon čega slijedi njena implementacija. Resorno ministarstvo ovim činom želi poboljšati turistički i ekonomski razvoj kantona koji je protekle dvije godine  osjetio posljedice pandemije koronavirusa.