spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Objavljen javni poziv za podršku povratku

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ”Podrška povratku prognanih lica” za 2020. godinu.

Sredstva predviđena za projekte održivog povratka dodjeljuju se povratnicima na području Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području TK, a vratili se u svoja prijeratna mjesta prebivališta na područje 13 opština/općina/gradova koji gravitiraju TK-u, za realizaciju samostalnog projekta u iznosu do 6.000,00 KM sa obračunatim PDV-om po zahtjevu povratnika. Maksimalan broj korisnika koji mogu dobiti finanasijska sredstva je pet po jednoj opštini/općini/gradu sa izuzetkom koji je regulisan Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finsijskim sredstvima.
Prijavu na Javni poziv može podnijeti isključivo nosilac domaćinstva. Prijava se može podnijeti za: priključke za mehanizaciju; motokultivatore (mali, srednji, veliki); plastenik do 100 m2; sitnu stoku (koze, ovce, svinje); krupnu stoku (muzne krave, steone junice, tovna junad); mašine i uređaje za obrtničku djelatnost (stolar, bravar, stomatolog, mesar, krojač, zidar, brico, frizer, uzgoj ribe i dr.) i gospodarske objekte čija nabavna vrijednost sa obračunatim PDV-om ne prelazi 6.000,00 KM.
Rok za dostavu prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu.

 

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ”Podrška povratku prognanih lica”

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 23, glava 04, potrošačko mjesto 0001 ”Podrška povratku prognanih lica” u Budžetu TK-a za 2020. godinu.

 

IZVOR: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

 

 

Vezane objave

Posljednje objave