Gradačac: Objavljena lista korisnika koji ispunjavaju uslove za poticaj jesenje sjetve

Lista korisnika koji ispunjavaju uslove za poticaj jesenje sjetve

R.B.

Ime i prezime krajnjeg korisnika

Broj iz RPG ili RK

Kultura

Površina (ha)

Naselje

Odobreni iznos za isplatu (KM)

Redni broj sa preliminarne liste

1.

Indira Bričić

12061800970

Ječam

1,50

Mionica II

1.000,00  

37.

2.

Avdo Huseljić

12055303892

Pšenica

1,10

Mionica I

260,63  

208.

3.

Sedin Huremović

12055303914

Pšenica

1,00

Bagdale

184,00  

202.

4.

Fakiza Kamberović

12061806537

Pšenica

1,70

Mionica II

393,75  

83.

5.

Vahid Hanić

12061800946

Pšenica

2,80

Mionica I

504,50  

2.

6.

Hidajeta Mujanović

12077400352

Pšenica

0,80

Zelinja D.

178,50  

291.

7.

Emina Ibranović

12040500543

Pšenica

1,50

Biberovo Polje

1.000,00  

1.

8.

Alija Ibranović

12040500489

Pšenica

4,90

Biberovo Polje

660,80  

4.

9.

Milan Jovanović

12055302330

Pšenica

2,40

Avramovina

504,00  

55.

10.

Farma za tov junadi vl. Huskić Redžo

16985400907

Pšenica

6,90

G. Ledenice

1.000,00  

8.

11.

Predrag Lazić

12039100051

Pšenica, Ječam

5,40

Grabov Gaj

1.000,00  

33.

12.

Ismet Sendić

12055303078

Pšenica

1,70

Gradačac

380,00  

374.

13.

Omer Omeragić

12055302926

Pšenica

5,00

G. Ledenice

298,25  

78.

14.

Dedo Nezić

12055300540

Pšenica

5,20

Gradačac

712,50  

20.

15.

Hasan Nezić

12055300532

Pšenica

2,00

Gradačac

1.000,00  

19.

16.

Sanela Kurbašić

12076601281

Pšenica

1,66

Vučkovci

1.000,00  

7.

17.

Osman Mujčić

12076600390

Pšenica

1,00

Vučkovci

263,50  

56.

18.

Admir Hukić

12076600749

Pšenica

1,20

Vučkovci

581,40  

94.

19.

S.P.P. “Halilković” vl.Halilković Zikret

12076601877

Pšenica

3,00

Vučkovci

1.000,00  

93.

20.

Esma Džebić

12076600315

Pšenica

2,90

Vučkovci

929,55  

32.

21.

Safet Mujčić

12076600366

Pšenica

2,20

Vučkovci

342,00  

86.

22.

Amir Agić

12076600480

Pšenica

3,00

Vučkovci

1.000,00  

101.

23.

Poljovet doo

12076601095

Pšenica

3,77

Vučkovci

1.000,00  

158.

24.

Sanela Džebić

12076600269

Pšenica

1,00

Vučkovci

675,18  

97.

25.

Admir Taletović

12076602229

Pšenica

0,70

Vučkovci

274,40  

95.

26.

Hasan Taletović

12076600340

Pšenica

1,00

Vučkovci

368,24  

39.

27.

S.P. Vl. Omeragić Mersed

16985400923

Pšenica

1,00

G.Ledenice

180,00  

48.

28.

Hasiba Huskić

16985400460

Pšenica

7,20

G. Ledenice

407,50  

10.

29.

S.P. “Nedžad” vl. Huskić Nedžad

16985401083

Pšenica

0,80

G.Ledenice

443,75  

58.

30.

Vahid Huskić

16985400648

Pšenica

1,00

G.Ledenice

576,38  

59.

31.

Enes Mehmedćehajić

16985400281

Pšenica

0,70

G.Ledenice

286,00  

274.

32.

Farma za uzgoj muznih krava “Ibreljić” vl. Ibreljić Selmir

16989700298

Pšenica

1,50

Sibovac

1.000,00  

61.

33.

Emin Huskić

16985400087

Pšenica

3,00

G.Ledenice

607,00  

69.

34.

S.P. Vl. Huskić Esad

16985400702

Pšenica

6,40

G.Ledenice

1.000,00  

3.

35.

Fadil Omeragić

16985400370

Pšenica

3,00

G.Ledenice

180,00  

77.

36.

Halim Huskić

16985400982

Pšenica

6,20

G.Ledenice

247,50  

9.

37.

Mirsad Omerčić

12061800911

Pšenica

2,20

Mionica

1.000,00  

45.

38.

Hasan Kamberović

12061800377

Pšenica

4,40

Mionica

966,35  

29.

39.

Emir Bristrić

12055302489

Pšenica

1,10

Bagdale

512,75  

17.

40.

Berislav Miličević

16488700085

Pšenica

1,50

G.Tramošnica

621,00  

44.

41.

S.P. Vl. Kamberović Haso

12061803155

Ječam

5,40

Mionica

700,00  

57.

42.

Huso Kamberović

12061803570

Pšenica

2,00

Mionica

445,00  

60.

43.

Zlatko Bričić

12061805107

Ječam

2,00

Mionica

402,00  

38.

44.

Senahid Mujdžić

12061802604

Pšenica, ječam

2,10

Mionica

1.000,00  

54.

45.

S.P. Vl. Unkić Sevret

12061803929

Ječam, pšenica

0,95

Mionica

1.000,00  

16.

46.

Elmedin Gluhić

12055301261

Pšenica

3,80

Mionica

605,00  

40.

47.

Edin Kamberović

12061805611

Pšenica

5,00

Mionica

869,60  

30.

48.

S.P.  “Amir” vl. Ahmetašević Amir

12055305984

Pšenica

1,35

Bagdale

695,50  

79.

49.

Suad Bristrić

12061800067

Pšenica

1,10

Mionica

474,00  

82.

50.

Muhamed Mujić

12061800350

Pšenica

2,00

Mionica

1.000,00  

76.

51.

Nusret Hercić

12061806006

Pšenica

1,24

Mionica

191,25  

68.

52.

Nijaz Klopić

12061802850

Pšenica

4,20

Mionica

708,00  

49.

53.

Nadir Jašarević

12061801373

Pšenica

1,78

Mionica

1.000,00  

23.

54.

Fadil Jašarević

12061804623

Pšenica

3,26

Mionica

1.000,00  

22.

55.

Asim Gibić

16985400524

Pšenica

0,80

G.Ledenice

720,50  

165.

56.

S.P. Vl. Hanić Amir

12061805190

Ječam

4,70

Mionica

1.000,00  

34.

57.

Refik Gibić

16985400311

Pšenica

0,81

G.Ledenice

270,00  

167.

58.

Jasmina Selimović

12061805638

Pšenica

1,49

Mionica

1.000,00  

62.

59.

Redžep Osmanović

12062600061

Pšenica

2,00

Novalići

423,00  

334.

60.

Marko Čubela

16492500031

Pšenica

3,00

Liporašće

506,00  

138.

61.

Fatima Ahmetašević

12055303205

Pšenica

0,80

Gradačac

352,50  

92.

62.

S.P. “AK” vl. Ahmetašević Kemal

12061806030

Pšenica

1,10

Bagdale

210,00  

18.

63.

S.P. “PAMUKOVIĆ” vl. Pamuković Adnan

12055305933

Pšenica

24,80

Gradačac

1.000,00  

352.

64.

Pavle Cvjetković

12039100094

Pšenica

2,70

Avramovina

996,00  

12.

65.

Milan Milenković

16490900032

Pšenica

2,15

Porebrice

470,00  

91.

66.

Nikola Lazarević

16490900016

Pšenica

2,50

Porebrice

420,00  

70.

67.

Kosta Lazić

12039100019

Pšenica

3,60

Grabov Gaj

700,00  

72.

68.

Mitar Pavić

12039100108

Pšenica

4,70

Avramovina

1.000,00  

15.

69.

Enes Huremović

12055303922

Pšenica

1,15

Bagdale

216,00  

201.

70.

Asif Šećić

12055300508

Pšenica

2,50

Gradačac

495,00  

84.

71.

Sajima Terzić

12075800051

Pšenica

3,00

Vida II

1.000,00  

46.

72.

“Aga Farm” d.o.o

16983800355

Pšenica

1,16

Ledenice D.

419,38  

87.

73.

Z.O.P.D vl Bajramović Fatmir i Bajramović Semir

12055304660

Pšenica

10,00

Gradačac

1.000,00  

88.

74.

S.P. “MUJIĆ FARM” vl. Mujić Hasan

12055303396

Ječam

2,50

Mionica

1.000,00  

75.

75.

Zahida H.Mehmedović

12075800701

Pšenica

3,10

Vida

502,00  

193.

76.

“AGRO MAŠIĆ” d.o.o

12055301610

Ječam

58,60

Gradačac

1.000,00  

28.

77.

Senahid Mujkanović

12061800938

Pšenica

6,00

Mionica

855,00  

21.

78.

Enes Čandić

12058800692

Pšenica

0,80

Jelovče Selo

100,00  

42.

79.

Nihada Taletović

12059600042

Pšenica

1,10

Kerep

691,25  

391.

80.

Senad Mehanović

12077400620

Pšenica

0,34

Zelinja D.

90,00  

270.

81.

Mehmedalija Kavazović

12055300982

Ječam

0,39

Jelovče Selo

101,50  

239.

82.

Nevres Tokić

12058800285

Pšenica

3,00

Jelovče Selo

578,55  

35.

83.

Hazim Mahmutović

12058800358

Pšenica

0,80

Jelovče Selo

304,68  

51.

84.

S.P. Vl. Durmišević Adnan

16984600767

Pšenica

3,70

Međiđa G.

1.000,00  

6.

85.

Alija Djedović

12058800161

Pšenica

2,10

Jelovče Selo

578,80  

73.

86.

Omer Suljkanović

12059600131

Ječam

0,50

Kerep

608,40  

89.

87.

Muhamed Moćić

12040500535

Pšenica

0,70

Biberovo Polje

338,80  

96.

88.

Ejub Jahić

12058800013

Pšenica

1,30

Jelovče Selo

479,50  

11.

89.

Nihad Tokić

12058800307

Pšenica

1,20

Jelovče Selo

812,50  

52.

90.

Razija Kukuruz

12058800145

Pšenica

1,30

Jelovče Selo

908,89  

25.

91.

Rasim Selimović

12061800121

Pšenica

5,20

Mionica II

1.000,00  

85.

92.

Enes Ibrahimović

12058801370

Pšenica

2,00

Jelovče Selo

638,28  

26.

93.

Amira Kukuruz

12058801133

Pšenica

2,50

Jelovče Selo

340,00  

104.

94.

Suada Ćulah

12058800064

Pšenica

1,00

Jelovče Selo

523,00  

102.

95.

Salim Novalić

12055300168

Pšenica

0,49

Gradačac

90,00  

47.

96.

S.P. Vl. Huskić Esed

16985400710

Pšenica

9,00

G. Ledenice

1.000,00  

5.

97.

S.P. vl Kukuruzović Bejamir

12061805360

Pšenica

1,95

Mionica

58,50

361.

 

 

 

Lista korisnika koji ne ispunjavaju uslove

Ime i prezime korisnika

Broj iz RPG ili RK

Razlog

Milan Mitrović

12039100043

Ne nalazi se na preliminarnoj listi.

Sanel Arnautović

16988900846

Ne nalazi se na preliminarnoj listi.

Mustafa Halilkanović

12055306310

Ne nalazi se na preliminarnoj listi.

Alija Durmišević

12042100410

Ne nalazi se na preliminarnoj listi.

Husein Halilković

12076601842

Dostavljeni računi za tritikale a koji nije bio obuhvaćen Javnim pozivom za poticanje jesenje sjetve.

Senad Halilković

12076601834

Dostavljeni računi za tritikale a koji nije bio obuhvaćen Javnim pozivom za poticanje jesenje sjetve.

Enisa Selimović

12061804283

Dostavljeni računi za tritikale a koji nije bio obuhvaćen Javnim pozivom za poticanje jesenje sjetve.

Husein Šećić

12055305240

Nema prihvatljivih troškova koji su traženi javnim pozivom.

 

 

Korisnici zaključno sa brojem 97. su ostvarili pravo na poticanje jesenje sjetve za 2020.godine na području grada Gradačac.

Na objavljenu listu se može izjaviti žalba Gradonačelniku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste.

GIP/Grad Gradačac