Grad Gradačac nastavlja poboljšavati poslovno okruženje

Grad Gradačac je uspješno ispunio kriterije za recertifikaciju, pa je u skladu s tim zadržao regionalni BFC SEE certifikat (Business Friendly Certificate South East Europe).

U skladu sa Edicijom III BFC SEE Standarda u proteklom periodu napravljena je evaluacija Grada prema kriterijima standarda, najprije od strane certificiranih BFC SEE evaluatora a zatim i od strane verifikacijske.komisije.

Grad je ocjenjen prema 10 kriterija odnosno 67 podkriterija, koji između ostalog stavljaju naglasak na unapređenje administrativnih procedura, strateško planiranje, aktivnu saradnju i komunikaciju sa privredom, promociju općine, transparentnost, ubrzano pribavljanje dokumenata i podataka za potencijalne investitore i slično.

Ovime je Grad dokazao napredak što je rezultat konstantnog ulaganja i rada koji ulaže u poboljšavanje poslovnog okruženja. Grad Gradačac je uspješnom recertifikacijom stekao i pravo na korištenje i isticanje zaštićenog znaka certifikacije u skladu sa knjigom standarda.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji se od 2013. godine provodi u Federaciji BiH. Radi se o procesu koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu potencijala koje nude potencijalnim investitorima u svim aspektima koji čine lokalni ekonomski razvoj.

Osim Bosne i Hercegovine program BFC SEE certifikacije se trenutno provodi na području Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Proces evaluacije i certifikacije općina i gradova u Federaciji BiH se provodi u okviru BFC mreže Federacije putem Tehničkog sekretarijata koji operativno organizira i provodi aktivnosti na terenu.

U okviru BFC mreže Federacije BiH trenutno imamo 13 općina i gradova koji posjeduju BFC SEE certifikat.