Društvo

ODLUKA o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području Grada Gradačac

Na osnovu člana 8. i člana 13. stav 2. tačka 9. Zakona o principima lokalne samouprave u FBIH (“Službene novine…

Početak rekonstrukcije Gradskog kina

U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” započete su aktivnosti oko rehabilitacije Gradskog kina u Gradačcu.…

Počeli radovi na izmiještanju trafo-stanice na parkingu pored dvorane Gradačačkog sajma

Danas su započeli radovi na izmještanju trafo stanice i elektroinstalacija koje se nalaze na području parkinga pored dvorane Gradačačkog sajma…

Nastavak radova na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac

U toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac. Radovi se odnose na prikupljanje i odvođenje…

JAVNI OGLAS: Šest radnih mjesta u Domu zdravlja Gradačac

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme na…

Grad Gradačac: Javni oglas – dva vatrogasca na neodređeno vrijeme

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ , broj:…

Usvojen Prijedlog budžeta Grada za 2020.godinu

Danas je održana 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu razmatrano je 17 tačaka. Prije početka radnog…

Grad Gradačac dobitnik prestižne nagrade “Globallocal”

Na svjetskom kongresu poduzetnika koji je održan u Skoplju Gradu Gradačac dodijeljena je nagrada “GLOBALLOCAL” – za kreiranje pozitivnog okruženja…

Održana 5. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Gradačac

Na 5. sjednici Kolegija Gradskog vijeća utvrđen je termin održavanja 5. sjednice Gradskog vijeća Gradačac i dnevni red iste. Članovi…

PRO-Budućnost”Naša riječ je naša slika”

Aktivnosti  projekta “Naša riječ je naša slika” u subotu, 7. decembra 2019. godine odvijale su se u Centru za promociju cjeloživotnog učenja…
error: ©GIP – Gradacac.ORG !!!