Utorak, 29 Novembra, 2022

Održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0
Danas je održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na ovoj sjednci gradski vijećnici su razmatrali 19 tačaka dnevnog reda. Gradski vijećnici su razmatrali...

APEL: Dostojanstveno čuvajmo naša spomen obilježja!

0
Brojne delegacije zvaničnika, boračkih organizacija i  građana jučer su u Gradačcu raznim aktivnostima obilježile Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dan poslije, objavljujemo jučer načinjenu fotografiju,...

Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

0
Danas je u Gradačcu održana Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac povodom obilježavanja 1. marta-Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Sjednici  su prisustvovali osim gradskih...

Sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine!

0
Građani Bosne i Hercegovine su se prije 30 godina opredijelili za nezavisnu domovinu. Od tada se 1. mart obilježava kao Dan nezavisnosti BiH, a...

Banja “Ilidža” Gradačac potražuje 6 radnika

0
Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos...

PRIVREMENE RANG LISTE kandidata za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu

0
Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  Grada   Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj: 11/21,), ...

JAVNI POZIV za sufinansiranje nabavke visokih tunela u svrhu poticanja biljne proizvodnje – jagode

0
Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada...

Počelo izvođenje operacija na čišćenju površina od zaostale kasetne municije na lokalitetu Mionica 2

0
Dana 14.02.2022.godine otpočela je aktivnost izvodjenja operacija na radnom zadatku tehničkog izvidjanja i čišćenja površina zagadjenih sa zaostalom kasetnom municijom (BHMAC KM-T-ID-0097 „Parcela KO...

Održana 17. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac

0
Danas je održana 17. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na sjednici Kolegija utvrđen je dnevni red 13. redovne sjednice Gradskog vijeća kao i...

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za...

0
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 49/06 i 51/09),člana 7. Statutarne odluke ...