Društvo

U toku su radovi na izgradnji azila za pse u Gradačcu

Početkom juna ove godine u Gradačcu započeli su radovi na izgradnji azila za pse. Lokacija budućeg skloništa nalazi se izvan…

Javni oglas za prodaju stanova u vlasništvu Grada Gradačac

  Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novineFBiH“, broj 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku javnog…

Obavijest o terminu održavanja intervjua

Gradsko vijeće Komisija za izbore i imenovanja   Broj: 01-04-219-1/21 Datum:16.06.2021.godine   Predmet: Obavijest o terminu održavanja intervjua;   Komisija…

Gradačac: Objavljena lista korisnika koji ispunjavaju uslove za poticaj jesenje sjetve

Lista korisnika koji ispunjavaju uslove za poticaj jesenje sjetve R.B. Ime i prezime krajnjeg korisnika Broj iz RPG ili RK…

Održana 7. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Gradačac

Danas je održana 7. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Gradačac na kojoj su predstavnici klubova vijećnika u Gradskom vijeću Grada Gradačac…

J A V N I P O Z I V za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD) / nevladinih organizacija (NVO) i javnih ustanova koji će se finansirati / sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu

Na osnovu člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada…

ELEKTRIČNI ROMOBILI – SAVJETI ZA SIGURNU VOŽNJU

S obzirom da je stiglo proljeće, a samim tim i ljepše vrijeme, na ulicama i trotoarima, posebno u Sarajevu, možemo…

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac na kojoj su gradski vijećnici razmatrali obiman dnevni red sa 26…

Materijali za 4. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac planiranu za dan 29.04.2021. godine (četvrtak), putem online aplikacije sa početkom rada u 10:00 sati

Materijali za 4. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac planiranu za dan 29.04.2021. godine (četvrtak), putem online aplikacije sa početkom…

OBAVIJEST: Rekonstrukcija azbest cementnih cijevi

Rekonstrukcija azbest cementnih cijevi,cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže kao jedna od četiri komponente Projekta vodosnabdijevanja Gradačac se odnosi na…