Četvrtak, 30 Marta, 2023

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacijom

0
Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13 i 100/13 ), člana 7. 8. i 9. Pravilnika...
FOTO: ©GIP - gradacac.org

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Gradačac

0
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON GRAD GRADAČAC JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC Gradačac, ulica Hadžiefendijina bb Tel.: +387 35  817 227,  fax: +387 35...

Održana 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0
Danas je održana 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Vijećnici su razmatrali dnevni red koji je imao 28 tačaka. Prije početka radnog dijela,...

J A V N I P O Z I V za prikupljanje ponuda humanitarnih...

0
Na osnovu člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“,...

U Gradačcu obilježen 9. maj – Dan pobjede nad fažismom, Dan Zlatnih ljiljana…

0
Delegacija Grada Gradačac, predstavnici boračkih organizacija, političkih stranaka i predstavnici Udruženja antifašista i boraca NOR-a Gradačac, danas su povodom Dana pobjede nad fašizmom, Dana...

OBAVIJEST: PRENOS KORISNIKA NA REKONSTRUISANI CJEVOVOD

0
Poštovani korisnici nakon završenih radova na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Branilaca grada dana 10.05.2022. godine će se vršiti prenos korisnika sa starog cjevovoda na...

OBAVIJEST GRAĐANIMA-Rekonstrukcija azbest cementnih cijevi,cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže

0
Rekonstrukcija azbest cementnih cijevi,cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže kao jedna od četiri komponente Projekta vodosnabdijevanja Gradačac se odnosi na zamjenu cijevi u dužini...

Za rekonstukciju lokalnih cesta u TK Vlada TK izdvojiće 3,8 miliona KM

0
Danas je u Gradačcu održan prvi u nizu sastanaka predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i kantonalne Direkcije regionalnih cesta. Bilo je riječi...

J A V N I P O Z I V za odabir programa/projekata organizacija...

0
Naosnovu člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19) i člana...

Završni radovi u ul. Hasana Durmiševića

0
U sklopu Sporazuma o saradnji u realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobrenim projektima sanacije ( rehabilitacije ) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području...