Banja Ilidža Gradačac

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac je javna zdravstvena ustanova, u kojoj se primjenjuju savremene metode liječenja i medicinske rehabilitacije, bazirane na ljekovitim svojstvima mineralne vode.

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac je zdravstvena ustanova od kantonalnog značaja ali i šire.

O NAMA:

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” u Gradačcu izgrađen je 1980 godine. Nalazi se na brežuljku sjevernog dijela grada, između dva vještačka akumulaciona jezera Hazna i Vidara,čije uređene plaže i trim staze omogućavaju pacijentima-posjetiocima da pored medicinske rehabilitacije i banjskog liječenja aktivno se odmaraju i uživaju u ljepotama kraja.

Smještajni kapaciteti Centra su 150 kreveta u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, te dva apartmana. Svaka soba posjeduje TV i balkon.
Pored nadaleko poznate mineralne vode koja se koristi u liječenju i rehabilitaciji, u Centru se koriste i sve druge fizikalne terapije.

 

Sastav vode

Prirodna termalno-mineralna voda je alkalna (pH 7,5),karbonatna, sulfatna i slabo murijatična, sa naročitim prisustvom Na, Ca i Mg. Stalna temperatura vode je od 28.5ºC, a mineralizacija od 1.178 mg/l. Voda je blago radioaktuvna sa sadržajem Radona od 7,18 (Bq/l).

Terapijske indikacije:

-reumatske bolesti (upalne, degenerativne, vanzglobne),
-neurološke bolesti ( moždani udar, išijas, lezije nerava),
-bolesti, povrede i postoperativna stanja lokomotornog aparata,
-bolesti metabolizma (dijabetes, giht), -hronične ginekološke bolesti.