14. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

Na 14. redovno sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac gradski vijećnici su utvrdili dnevni red s 29 tačaka.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog rješenja o razrješenju Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Gradačac. Također su usvojili Prijedlog rješenja o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Gradačac. Novi predsjedavajući je Mustafa H. Ađulović koji je tajnim glasanjem dobio 23 glasa vijećnika a za drugog zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradačac izabran je Albano Jusufović sa 24 glasa vijećnika.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2021. godinu kao i Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve grada Gradačac za 2012. godinu.

Usvojen je i Prijedlog programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačca za 2022. godinu kao i Prijedlog programa održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2022. godinu.

Nakon dugotrajne rasprave i uz predložen niz amandmana od strane vijećnika usvojen je Prijedlog programa izgradnje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva za period 2022.-2024. godinu.

Zbog obimnog dnevnog reda sjednica je prekinuta na 19. tački i bit će nastavljena u narednom periodu.