Unapređenje rada mjesnih zajednica na području općine Gradačac

Danas je održan sastanak s predstavnicima mjesnih zajednica sa područja općine Gradačac na kojem su predstavljeni novi modeli finansiranja, komunikacije i izvještavanja. Naime Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 05.04.2018.god., donijelo Odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekata MZ na području općine Gradačac.

Na osnovu ove Odluke, Vijeće je, dana 15.05.2018.god., donijelo Pravilnik o  načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u kojima su nosioci projektnih aktivnosti  mjesne zajednice sa područja općine Gradačac i imenovalo Komisiju za provođenje javnog poziva.

U skladu sa Odlukom i Pravilnikom u narednom periodu će biti raspisan Javni poziv za finansiranje kapitalnih projekata mjesnih zajednica, koji će se finansirati/sufinansirati iz  Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.

Budući da je Programom rada Općinskog vijeća Gradačac predviđeno razmatranje tema za funkcionisanje mjesnih zajednica pokušat će se uvesti novi model izvještavanja koji će doprinijeti boljem uvidu u rad i problematiku samih mjesnih zajednica. Izvještaji će se sastojati od nekoliko oblasti koje će se odnositi na osnovne podatke o MZ, aktivnosti Vijeća MZ, podacima o stanovništvu MZ kao i finansijsko poslovanje samih mjesnih zajednica.

Što se tiče komunikacije između Općine Gradačac i mjesnih zajednica uvodi se jedan novi vid komunikacije koji će se uglavnom bazirati na slanje mail-ova i sms poruka odgovornim licima u svakoj mjesnoj zajednici. Razlog tome jeste pravovremenost, tačnost i ekonomičnost koja će unaprijediti sve buduće aktivnosti kao što su: pozivanja na sastanke, pozivanja  na obilježavanje značajnih datuma, svečanih događaja, obavještavanja  o raspisanim javnim pozivima općine  Gradačac i drugih izvora koji mogu biti od interesa za mjesne zajednice i  određene grupe građana, druga obavještavanja iz nadležnosti svih općinskih službi (naročito u slučajevima elementarnih nepogoda i sl.), kada nema dodatnih materijala  koje treba distribuirati mjesnim zajednicama.