S pravom Strategijom do bolje budućnosti mladih u Gradačcu

Nedostatak sistemskih rješenja nagomilanih problema koji pogađaju mlade, kao i njihov položaj u društvu  dovodi do toga da sve veći broj mladih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu.

 

Poboljšanje položaja mladih i njihove uloge u društvu te poticanje da sudjeluju u procesima odlučivanja, osnovni su ciljevi Strategije za mlade općine Gradačac 2019.-2023. godine, a na čijoj će izradi u narednom periodu raditi Vijeće mladih općine Gradačac, u partnerstvu s Institutom za mlade KULT uz podršku Općine Gradačac. Projekat je podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija ( EU ), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Strategijom je predviđeno predlaganje i izrada programa zapošljavanja i samozapošljavanja, zatim povećanja konkurentnosti na tržištu rada, s ciljem smanjenje odlaska mladih, što predstavlja veliki problem za razvoj Bosne i Herecegovine, kao i općine Gradačac.

 

„Položaj mladih i njihovo planiranje života u Gradačcu, odnosno u BiH, bi se kroz stambenu politiku svakako popravio i naveo mlade na slobodnije planiranje porodice i života ovdje. Osim toga želimo utjecati i na zdravstvenu i socijalnu politiku i u tom segmentu djelovati na poboljšanje trenutnog položaja mladih rečeno je iz Vijeća mladih opoćine Gradačac“

 

Strategija je dokument koji će identificirati potrebe mladih na lokalnom nivou, a oni treba da preuzmu inicijativu i da utiču na one koji donose odluke kako bi se njihov položaj poboljšao. To je jedini ispravan način vođenja brige i politike o mladima, koji će odražavati stvarne potrebe istih i jasno definirati način implementacije.

 

Strategija je bitna zbog toga što bi se s jedne strane izbjeglo haotično djelovanje, a s druge strane već bi se uz pomoć ovog dokumenta organizovano,usmjereno i institucionalno rješavali istaknuti problemi, jedan po jedan, sa preciziranim zadacima, rokovima i finansijskom podrškom.

 

Izradi strategije prethodit će istraživanja o potrebama i problemima, u kojima će sudjelovati mladi sa područja općine Gradačac, koji će svojim mišljenjima i sugestijama doprinijeti uspjehu ove strategije.