Pronađeno 16 komada NUS-a

Na osnovu zahtjeva Službe civilne zaštite Općine Gradačac, dana 30.05.2018.godine, specijalizovani tim Federalne uprave civilne zaštite za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava je na lokalitetu MZ Vida 2, a na osnovu prijave jednog mještanina putem Policijske stanice Gradačac, pronašao 16 komada tromblonskih trenutnih mina i 4 okvira za automatsku pušku.

Navedena sredstva su isti dan uništena od strane tima FUCZ.