Otvoren JAVNI POZIV za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu

Na osnovu člana   38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,broj: 4/08., 5/12. i 1/17) i    člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18.), Općinski načelnik  dana   27.  marta  2019. godine,  objavljuje

  J A V N I   P O Z I V
za odabir  projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati
iz Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu

Općina Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i  razvojnim ciljevima Općine Gradačac

( Strategija Općine Gradačac  2014-2023) iz oblasti sporta, i to:

1.1.    stvaranje preduslova za  takmičenje  sportskih klubova  u  2019. godini;

1.2.    afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);

1.3.    vanškolske sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na organizaciju

općinskih školskih  takmičenja;

       1.4.  organizacija tradicionalnih  sportskih mainfestacija;

       1.5.  sportske aktivnosti i takmičenja  osoba  sa inavaliditetom.

 

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su na ekonomskoj poziciji:614122 –  transfer za sport  u iznosu od    470.000,00  KM.

Minimalni iznos sredstava za   dodjelu  po odobrenom  projektu iznosi…………………………………………2.000,00   KM,

Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po do  odobrenom projektu  iznosi………………………………..180.000,00    KM.

 

Općina Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Rok za realizaciju odobrenih  projekta je 31.12. 2019. godine.

DOWNOAD:

Tekst javnog poziva i cjelokupna propratna dokumentacija