Općina Gradačac uskoro postaje grad

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila sedam prijedloga zakona o uspostavi gradova Gradačac, Gračanica, Visoko, Ljubuški, Čapljina, Srebrenik i Živinice, za što su ove sadašnje općine ispunile uslove iz članka 5. stavak 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH.

Novim zakonima određen je gradski teritorij, propisano svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređeno donošenje privremene statutarne odluke i statuta i raspisivanje izbora. Teritorij novih sedam gradova čine sva naseljena mjesta koja su se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalazila u okviru ovih općina na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH je propisano da se grad, osim Ustavom FBiH, uspostavlja federalnim zakonom, na temelju sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, ili odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom centru, kao zaokruženom urbanom području, živi najmanje 10.000 stanovnika.

GIP/Općina Gradačac