Održano općinsko takmičenje osnovaca iz Islamske vjeronauke

Dana, 16.02.2019.godine u JU OŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“ Gradačac održano je općinsko takmičenje iz islamske vjeronauke za učenike VIII i IX razreda. Učešće na takmičenju uzelo je svih sedam osnovnih škola sa općine Gradačac sa ukupno 39 učenika.

U 9,00 sati otvorena je zapečaćena koverta u prisustvu komisije koju sačinjavaju nastavnici engleskog jezika.

Diplome najuspješnijima uručio je Damir Kukuruzović, direktor škole domaćina.

Nakon otvaranja koverte pristupilo se kopiranju testova a zatim testiranju učenika koje je krenulo u 9,30 sati. Takmičenje je uredno proteklo, bez primjedbi.

Rang lista učenika VIII razreda iz islamske vjeronauke koji su se plasirali na regionalno takmičenje

Rb

Prezime i ime učenika

Škola

Broj bodova

Osvojeno mjesto

1.

Peštalić Sajra JU OŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“ Gradačac

80,50

1

2.

Džafić Nerma JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice

67,00

2

3.

Kujraković Jasmina JU OŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“ Gradačac

65,50

3

 

Rang lista učenika IX razreda iz islamske vjeronauke koji su se plasirali na regionalno takmičenje

Rb

Prezime i ime učenika

Škola

Broj bodova

Osvojeno mjesto

1. Kukuruz Ajla JU OŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“ Gradačac

86,05

1

2. Muratović Emina JU OŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“ Gradačac

76,05

2

3. Ahmetović Ajla JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi

84,00

3

 

Izvješaje sa općinskih takmičenja školski administratori mogu slati na info@gradacac.org i rado ćemo ih objaviti!

(Gradacac.ORG)