Održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac

Jučer je održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac. Na dnevnom redu bile su 23 tačke koje su razmatrane.

Općinski vijećnici usvojili su Izvještaj o Budžetu Općine Gradačac za period 01.01.-31.03.2019. U ovom periodu budžet je realizovan 21,4 % u iznosu od 4.232.443,96 KM a suficit je 2.072.078,63 KM.

Općinsko vijeće općine Gradačac razmotrilo je Informaciju o vatrogasnoj intervenciji na lokalitetu „ Nova pijaca „ d.o.o. Porebrice. Vijećnici su upoznati o razmjerama požara na ovom lokalitetu koji se dogodio 14.04.2019. Vijećnici su jednoglasno usvojili niz zaključaka i mjera o daljnjim koracima i pružanju pomoći za sanaciju nastale štete i zadužili Općinskog načelnika i službe da prate stanje po novonastale situacije  i redovno informiše Općinsko vijeće. Iz budžetske rezerve izdvojit će se sredstva u iznosu od 20.000 KM kao pomoć „ Nova pijaca „ d.o.o. u svrhu čišćenja lokaliteta od posljedica požara i pripreme za gradnju objekata s ciljem očuvanja poslovnosti ovog lokaliteta i poslovnih subjekata sa oko 1.000 radnih mjesta.

Usvojeno je niz odluka od kojih izdvajamo : Prijedlog odluke o utvrđivanju  školskih područja osnovnih škola na području općine Gradačac kao i Prijedlog odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac kojom je definisano da u periodu od 1. maja do 1. septembra u terminu od 18-24 sata je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Husein kapetana Gradaščevića ( od Sata do malog kružnog toka kod zgrade MUP-a ).

Vijeće nije usvojilo Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi datih u zakup ( jezero Hazna, Područna škola u Vidi 1, igralište Popovača, objekat Gradine i Autobuska stanica ). Zaključeno je da nadležna općinska služba predloži set mjera za poboljšanje gazdovanja ovim dobrima.

Informacija o razvoju turizma na području općine Gradačac usvojena je od strane Općinskog vijeća uz zaključak da nadležna služba u narednom periodu završi proces formiranja Turističke zajednice općine Gradačac.