Održan sastanak Mreže stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj

U okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja-MEG, u
Tuzli je 30. maja održan sastanak Mreže stručnjaka za lokalni ekonomski
razvoj. Tokom sastanka, kojem su prisustvovali predstavnici više općina i
gradova iz Bosne i Hercegovine, uz diskusiju i prijedloge, prezentiran je
i usvojen prijedlog godišnjeg Radnog plana.

Učesnicima sastanka predstavljena su pozitivna iskustva Grada Tuzla,
stečena realizacijom programa Mjera aktivne politike zapošljavanja i
Finansiranja deficitarnih zanimanja. Članovi delegacije Općine Sanski Most
predstavili su svoja iskustva stečena kroz saradnju sa dijasporom, u
projektima stručne dokvalifikacije i zapošljavanja.

Mreža stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj je dobrovoljna asocijacija
otvorena za sve općine i gradove u BiH, kojoj svaka jedinica lokalne
samouprave pristupa slobodnom voljom i delegiranjem svojih predstavnika.
Mrežu stručnjaka trenutno čine delegirani predstavnici općina i gradova, a
cilj je da se do sredine 2020. godine u rad ove Mreže uključi najmanje 50%
jedinica lokalne samouprave iz cijele BiH. Očekuje se da svi nivoi vlasti
prepoznaju ovu platformu kao vrijednog i nezaobilaznog sagovornika u svim
pitanjima vezanim za lokalni ekonomski razvoj.

Osnivanje Mreže inicirano je kroz Projekat općinskog i okolišnog
upravljanja (MEG), kojeg finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. MEG podržava lokalne
uprave u poboljšanju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne
infrastrukture u 18 općina i gradova, i poboljšava uslove života za
najmanje 700.000 građana.