Objavljene PRIVREMENE RANG LISTE kandidata za dodjelu općinski stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac (“Službeni glasnik općine Gradačac”, br.5/2013,),  Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku-akademsku   2018 / 19. godinu,  broj: 01-05-320/18. od 11.10.2018. godine, i Pravilnika o općimu uslovima, postupku i kriterijijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac, br. 02-14-2996. od  14.10.2013. godine, Komisija općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  na sastanku održanom  11. januara 2019. godine, objavljuje:

PRIVREMENE  RANG LISTE
kandidata za dodjelu općinski stipendija za akademsku 2018/19. godinu

KATEGORIJA I  –  Učenici generacije

KATEGORIJA II  – studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u prethodnoj akademskoj godini

KATEGORIJA III – studenti  I godine studiranja/brucoši

KATEGORIJA  IV – studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja

KATEGORIJA V – studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite

KATEGORIJA VI -učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

Kompletne liste možete downloadovati sa donjeg linka

DOWNLOAD

Kompletne liste po kategorijama