Objavljene konačne rang liste kandidata za dodjelu općinskih stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Na  osnovu   člana   14. stav  5.    Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac (“Službeni glasnik općine  Gradačac”, broj  5/2013,),  Komisija općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, objavljuje:

KONAČNE   RANG LISTE
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2018/2019.godinu

KATEGORIJA I  –  UČENICI GENERACIJE
KATEGORIJA II – studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u prethodnoj akademskoj godini
KATEGORIJA III – studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA  IV – studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja
KATEGORIJA V – studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite
KATEGORIJA VI – učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

Download:

Kompletne konačne liste po kategorijama