Gradačac stambeno zbrinjava Rome i druga lica u stanju socijalne potrebe

Općina Gradačac je izradila projekat gradnje novih stambenih jedinica za Rome i druga lica u stanju socijalne potrebe na tri lokacije

U prijateljskoj saradnji  Općine Gradačac i njemačkog grada Diren (Düren), 1998. godine je u Gradačcu izgrađeno naselje VIDA II-DIREN sa 31. objektom i svaki se sastojao od dva stana. Objekti su bili prvenstveno namjenjeni za raseljena lica iz okolnih gradova, a nakon 5 godina, povratkom korisnika u predratna mjesta boravka, objekti su prešli u vlasništvo Općine Gradačac.

Objekti su tada počeli da se koristite za smještaj lica u stanju socijalne potrebe, koja nemaju vlastiti smještaj. U to vrijeme, ali i danas, najbrojniji stanovnici ovog socijalnog naselja bili su Romi. Neke porodice u Direnu žive više od petnaest godina. Jedna od njih je i porodica  Alimanović.

“Ja sam došao prije nekih osamnaest godina. Posle smrti moga sina, došli su iz opštine i socijalnog i rekli mi: Alimanoviću, tebe čeka stan i tako  sam se doselio ovdje“,  rekao je za portal Udar Ramiz Alimanović, stanovnik naselja Diren.

Kako su godine prolazile, neke porodice su se iselile, a druge doselile i tu su nastali prvi problemi novonastalog gradačačkog naselja. Općina je izdavala rješenje za useljenje jedne porodice, a useljavale su se dvije ili tri.

Vremenom se više nije imalo uvida ko sve stanuje u Direnu, pa su u više navrata vršene racije, gdje se ustanovilo da su u naselju boravile osobe iz drugih opština, pa čak iz drugih država.

pomoćnik Općinskog načelnika, Hajrudin Hasanbašić

„Posljednjih godina, ustanovljeno je da objekti ne zadovoljavaju minimalne uslove za stanovanje zbog dotrajalosti, pa su započele aktivnosti za njihovo rušenje,  rekao je za naš portal pomoćnik Općinskog načelnika, Hajrudin Hasanbašić, koji je ujedno i vođa projekta izgradnje novih stambenih jedinica.

Tri nove lokacije

Općina Gradačac je izradila projekat gradnje novih stambenih jedinica za Rome i druga lica u stanju socijalne potrebe na tri lokacije.

Prva lokacija je Mjesna zajednica Vida II-naselje DIREN, gdje je već  započela prva faza, odnosno iseljavanje stanovnika i rušenje stambenih objekata. Tu je predviđena izgradnja stambeno-poslovnog objekta sa  40 stambenih jedinica.

Licima koja su iseljena iz ovih stanova, a ispunjavaju kriterije za korištenje alternativnog smještaja, obezbjeđen je drugi alternativni smještaj.

„Socijalni radnici su radili na pripremi socijalnih anamneza po pitanju ko ispunjava uslove za stambeno zbrinjavanje lica“ rekla je za Udar direktorica Centra za socijalni rad Općine Gradačac, Amira Huseinbašić, dodavši  da je Centar davao svoju procjenu u prvostepenoj Komisiji,  te je na taj način prošao veći dio korisnika Centra.

Pored stambenih jedinica, u planu je izgradnja i sportskog poligona, dječije igraone, parka, ambulante porodične medicine, prostorija za potrebe mjesne zajednice kao i prostorija za domara koji će voditi evidenciju i brigu o stambenim jedinicama.

Druga lokacija je Mjesna zajednica Centar-Potok Mahala na zemljišnoj lokaciji koja je u vlasništvu Općine  Gradačac, gdje će biti izgrađeno 36 stambenih jedinica.

Treća lokacija je  u Mjesnoj zajednici Požarike, takozvane Kuće holandske Vlade. Saniraće se 10 postojećih stanova, koji su u vlasništvu Općine Gradačac.

“Kuće holandske Vlade” Foto: Udar

Useljavanje do 2020.

“Ove godine prave se idejni projekti, bira se glavni projektant i odabir izvođača. Sledeće godine počinje se sa izgradnjom stambenih jedinica, a 2020. godine, počinje useljavanje u novosagrađene stambene jedinece na sve tri lokacije“, potvrdio je za Udar Načelnik Općine Gradačac, Edis Dervišagić, dodavši da će Općina donirati zemljište, obezbjediti kanlizacionu mrežu, te obezbjediti priključak električne energije i priključak vode.

Projekat će se realizovati  zahvaljujući Općini Gradačac, koja je izdvojila finansijska sredstva u visini od preko 2 miliona KM, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, kreditnih sredstva od preko 4 miliona KM Razvojne banke Vijeća Evrope,  tako da je ukupna vrijednost projekta više od 6 miliona KM.

(GIP/portal-udar.net/Semir Salkić)