Dom zdravlja nabavio još jedno sanitetsko vozilo!

Nakon nabavke sanitetskog vozila za potrebe prevoza hitnih pacijenata JZU Dom zdravlja Gradačac je izvršila nabavku i sanitetskog vozila za potrebe prevoza dijaliznih pacijenata.

Vrijednost ovog vozila je 45 300 KM, gdje je Općina Gradačac sufinansirala 30 000 KM, a ostatak sredstava je obezbijedio Dom zdravlja Gradačac iz vlastitih sredstava, na čelu sa direktoricom dr.Almom Šakić.

 

U decembru mjesecu, tačnije 18.12.2018.godine, u JZU Dom zdravlja Gradačac je izvršena nabavka novog sanitetskog vozila, za potrebe prevoza hitnih pacijenata, kako bi se omogućilo brže i efikasnije pružanje medicinske pomoći. Nabavku vozila je obezbijedio JZU Dom zdravlja Gradačac iz vlastitih sredstava. Vrijednost nabavke je 58 000 KM. Tada je najavljena  nabavka još jednog sanitetskog vozila za prevoz dijaliznih bolesnika što je potvrđeno današnjom objavom.

GIP