Gradačački info portal – www.gradacac.org

Browsing the "OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”" Category -

OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”

Decembar 29, 2016 - 0 Comments

Nakon obavljenog vrednovanja osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona za školsku 2015/2016. školsku godinu, objavljeni su i rezultati i rang liste. Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ iz Gradačca, u školskoj 2015/2016.godini, ponovo je...

Read More
August 10, 2015 - 0 Comments

Na četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 6.avgusta 2015. godine, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Na navedenoj sjednici su odobrena i sredstva za Gimnaziju “Mustafa...

Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.