Gradačački info portal – www.gradacac.org

Browsing the "Osnovne škole" Category -

Osnovne škole

Decembar 28, 2017 - 0 Comments

Zahvaljujući donacijskim sredstvima nekolicine privrednika  Mjesne zajednice Zelinja Srednja, u područnoj školi OŠ “Musa Ćazim Ćatić” u periodu avgust-septembar 2017. godine realizovan je veliki broj aktivnosti, koje se odnose na stvaranje ljepšeg ambijenta, te boljih...

Read More
Decembar 28, 2017 - 0 Comments

Jučer je u JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac održan okrugli stol „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u školama/predškolskim ustanovama“. Organizatori okruglog stola su  Save the Children sa JU...

Read More
Decembar 12, 2017 - 0 Comments

Nakon izvršenog vrednovanja u oktobru mjesecu, stručno vijeće Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona je formiralo komisiju koja je  temeljito izvršila pregled i provjeru rezultata vrednovanja primjenjujući jedinstvene kriterije bodovnog sistema sa ciljem da proces vrednovanja u...

Read More
Novembar 21, 2017 - 0 Comments

Danas je   na konferenciji „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu“, koja se održava u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, rezimiran trogodišnji rad. Nikada nije rano...

Read More
Maj 15, 2017 - 0 Comments

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava za 2017.godinu. Za ove namjene Vlada je ove godine planirala ukupno 1.995.740 KM. Najveći dio sredstava odnosi se na oblast obrazovanja i...

Read More
Maj 10, 2017 - 0 Comments

Na području TK počelo je polaganje eksterne mature, koja je u funkciji pripreme za srednju školu. Radi se zapravo o testiranju učenika pri kraju devetogodišnjeg školovanja, kako bi se provjerilo šta su i u kojoj...

Read More
April 29, 2017 - 0 Comments

Danas je u Gradačcu, u JU OŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“, održano Kantonalno takmičenje učenika 8. i 9. razreda iz Fizike. Učešće na takmičenju uzeli su učenici iz 13 općina Tuzlanskog kantona: 68 učenika 8. razreda i...

Read More
April 9, 2017 - 0 Comments

Klokan Matematičar bez granica ( Kangourou sans Frontieres) je međunarodna nezavisna inicijativa čiji zadatak je da organizuje jednom godišnje Kangourou izazov sa osnovnim ciljem da promoviše matematiku među mladim ljudima u cijelom svijetu ali isto...

Read More
Mart 20, 2017 - 0 Comments

U subotu, 18.3.2017.godine, u JU OŠ “Dr. Safvet-beg Bašagić” Gradačac, održano je Općinsko takmičenje učenika VIII i IX razreda iz fizike. Učešće su uzeli predstavnici svih 7 škola, a učestvovao je 21 učenik  VIII razreda...

Read More
Mart 6, 2017 - 0 Comments

U subotu, 04.03.2017.godine (subota), OŠ “Hasan Kikić” Vida1 bila je domaćin općinskog takmičenja iz geografije za učenike VII razreda. Učešće na takmičenju je uzelo svih sedam osnovnih škola sa naše općine. Takmičenje je proteklo u...

Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.