Gradačački info portal – www.gradacac.org

Browsing the "Obdanište Kolibri" Category -

Obdanište Kolibri

Decembar 28, 2017 - 0 Comments

Jučer je u JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac održan okrugli stol „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u školama/predškolskim ustanovama“. Organizatori okruglog stola su  Save the Children sa JU...

Read More
Oktobar 18, 2016 - 0 Comments

Obdanište Kolibri Gradačac jedna je od uspješnijih predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona. Rokovodstva Kolibrija i Općine Gradačac imaju planove za izgradnju novih smještajnih kapaciteta… GIP/RTVTK.ba...

Read More
Oktobar 24, 2015 - 0 Comments

Na Svečanoj sjednici općinskog vijeća Gradačac, održanoj povodom Dana općine, 22.10.2015.godine, Javna ustanova Dječije obdanište “Kolibri” je nagrađeno općinskim priznanjem “Zlati Zmaj”. Plaketa je uručena gospodinu Hajrudinu Mehanoviću, direktoru JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac.  Dodjeli...

Read More
Februar 5, 2014 - 0 Comments

Uslovi za realizaciju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu danas su značajno poboljšani zahvaljujući donaciji koju čini oprema za jednu učionicu u Javnoj ustanovi Dječje obdanište “Kolibri”. Opremu je donirala...

Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.