Grad Gradačac

Reprezentativni stećak bit će izrađen u Gradačcu

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK je podržao ideju Edina Hodžića zv. Kamenica iz Gradačca, da…

Predstavnik Gradačca potpisao deklaraciju o smanjenju uticaja budućih katastrofa

Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac, Kakanj, Kalesija, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Trebinje su se opredijelili da svoje zajednice u…

ODLUKA o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području Grada Gradačac

Na osnovu člana 8. i člana 13. stav 2. tačka 9. Zakona o principima lokalne samouprave u FBIH (“Službene novine…

Početak rekonstrukcije Gradskog kina

U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” započete su aktivnosti oko rehabilitacije Gradskog kina u Gradačcu.…

Počeli radovi na izmiještanju trafo-stanice na parkingu pored dvorane Gradačačkog sajma

Danas su započeli radovi na izmještanju trafo stanice i elektroinstalacija koje se nalaze na području parkinga pored dvorane Gradačačkog sajma…

Nastavak radova na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac

U toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac. Radovi se odnose na prikupljanje i odvođenje…

FOTO: Na manifestaciji „Knjiga i grad“ uručene nagrade za najbolje čitaoce

Danas je pod nazivom „Knjiga i grad“ održana godišnja dodjela nagrada najboljih čitalaca Biblioteke „Alija Isaković“ za 2019.godinu. Nakon pozdravnih…

JAVNI OGLAS: Šest radnih mjesta u Domu zdravlja Gradačac

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme na…

U saobraćajnoj nezgodi smrtno stradala saputnica F.B., rođena 1933.godine

Dana, 08.01.2020.godine oko 12,40 sati u mjestu Međiđa Donja, grad Gradačac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je Z.I., rođena…

Poziv na javnu raspravu – Nacrt Odluke o komunalnim taksama

Obavještava  se građanstvo da Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove upućuje : J A V N I  POZIV…