U cilju ostvarivanja što boljih uslova za korisnike naših usluga, menadžment JU Javna biblioteka “Alija Isaković” je iz vlastitih sredstava i uz podršku Općine Gradačac izvršio rekonstrukciju i renoviranje prostora Javne biblioteke.

Ovim činom stvoreni su bolji uslovi kako za uposlenike tako i za korisnike Biblioteke.

Pored djelimične izmjene vrata, podova, pregrada i proširenja dijela prostorija, važno je istaknuti da je odjel biblioteke zavičajnih pisaca proširen i moći će se koristi za promocije knjiga i slične događaje.