Asfaltirane dionice puteva Kerep-Jelovče Selo i dionica u Biberovom Polju

Danas je u MZ Biberovo Polje asfaltirana dionica puta u dužini od 575m . Vrijednost radova je oko 140.000 KM. Ovo je 12-ta dionica puta koja je asfaltirana u zadnja 3 mjeseca a planirano je još 9 dionica tj. ukupno 21 putni pravac na području općine Gradačac.

Također, završeni su radovi asfaltiranja na dionici puta Kerep – Jelovče Selo koja prolazi pored džamije u Kerepu. Radi se o dionici dužine 466m a vrijednost radova je oko 110.000 KM.

Ova putna komunikacija realizuje se u sklopu projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica i lokalnih cesta na području općine Gradačac „ za 2018.

U okviru ovog projekta izgradit će se 21 putni pravac za koji će se iz Budžeta općine Gradačac izdvojiti oko 1.5 milona KM.