Objavljena privremena rang lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2017/2018.
05/02/2018

Na osnovu člana 14. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac (“Službeni glasnik općine Gradačac”, br.5/2013,), Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku-akademsku 2017 / 18. godinu, broj: 01-05-405/17. od 23.11.2017. godine, i Pravilnika o općim uslovima, postupku i kriterijijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac, br. 02-14-2996. od 14.10.2013. godine, Komisija općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu na sastanku održanom 2. februara 2018. godine, objavljuje:

PRIVREMENU  RANG LISTU
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2017/2018.godinu

 KATEGORIJA I  –  UČENICI GENERACIJE
 KATEGORIJA II  –  Studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u prethodnoj akademskoj godini
KATEGORIJA III  –
Studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA IV  –
Studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja
KATEGORIJA V  – 
Studenti iz porodice korisnika boračko – invalidske zaštite
KATEGORIJA VI  –
Učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

DOWNLOAD:

Kompletne privremene rang liste

GIP/Općina Gradačac

Comments are closed.