Intenzivirane konsultacije za pripremu i provođenje prvog tendera za početak radova projekta Vodosnabdijevanja
10/02/2018

U okviru realizacije najznačajnijeg projekta za općinu Gradačac „ Vodosnabdijevanja južnog dijela, rekonstrukcije postojeće gradske vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže “, ovih dana se vode intenzivne konsultacije za pripremu i provođenje prvog tendera za početak radova. Nakon što su odobreni od strane Općinskog vijeća ugovori, podugovori za kreditna i grant sredstva stvoreni su uslovi za raspisivanje prvih tendera.

Konsultantska firma Ingenos Gobiet Austrija u saradnji sa predstavnicima Energoinvesta iz Sarajeva boravili su na terenu u cilju izrade tenderske dokumentacije u skladu sa projektom i projektnim ugovorom radi raspisivanja međunarodnog tendera.

GIP/Općina Gradačac

Comments are closed.