Uređen dio korita rijeke Gradašnice
30/01/2018

Ovih dana završeni su radovi na čišćenju i  uređenju korita rijeke Gradašnice. Radovi su vršeni u sklopu programa uređenja riječnih korita i vodotoka na području općine Gradačac. Izvođač radova je JP Parkinzi d.o.o. Gradačac a izvedeni su tokom rijeke Gradašnice od Stare Banje do mosta u Industrijskoj zoni.

 

Ovim uređenjem park Stara Banja i dio industrijske zone dobit će uređeno riječno korito koje će doprinijeti  nesmetanom protoku odvodnih voda i doprinijeti ljepšem i urednijem dijelu grada.

GIP/Općina Gradačac

Comments are closed.