O b a v i j e s t za organizacije civilnog društva na području općine Gradačac
25/01/2018

Obavještavamo organizacije civilnog društva  da je Općina Gradačac  aplicirala na javni poziv  UNDP-a  za sudjelovanje u Projektu – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu „ReLOaD“ i sa još 11 Općina iz BiH je odabrana za učešće u pomenutom  projektu.

Projekat „ReLOaD“ u BiH radi na unapređenju saradnje između jedinca  lokalne samouprave  i organizcija civilnog društva a u svrhu dobrobiti građanja i povećanja kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je dalje poboljšanje postojećeg transparentnog, razvojno orjentisanog finasiranja projekata organizacija civilnog društva sa fokusom na potrebe građana u lokalnim zajednicama. S tim u vezi UNDP-i  planira pružiti podršku Općini Gradačac u periodu od novembra 2017. do januara 2020. godine i to u segementu dobre uprave, uključujući aktivnosti jačanja partnerstva sa organizacijama civilnog društva kroz dosljednju primjenu modela transparentnog projektnog finasiranja OCD iz budžeta Općine i dr.

U sklopu pomenutog projekta  Općina Gradačac   i  UNDP- i će   u  toku februara 2018. godine  objaviti javni poziv za organizacije civilnog društva za  projektne prijedloge,  u skladu sa LOD Metodologijom. Finasiranje odabranih projekata će biti u omejru  30%  Općina, 70% EU.  Oblasti za koje će OCD   moći aplicirati utvrdit će se na zajedničkom sastanku prestavnika UNDP-a i Općinskog načelnika, a  planiran je i zajednički sastanak-obuka  u organizaciji  UNDP-a  sa  predstavnicima OCD, o čemu ćemo vas blagovremeno obavijestiti.

GIP/Općina Gradačac

Comments are closed.