Usvojen budžet Općine Gradačac za 2018. godinu
27/12/2017

Danas je održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac. Pored usvojenog budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu, OV je donijelo i odluku o njegovom izvršenju.

Uklonjene su i posljednje prepreke za efektivnost „Ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a“ za projekat „ Vodosnabdijevanja općine Gradačac“. U tom cilju Općinsko vijeće dalo je saglasnost za zaključivanje podugovora između FBiH i Općine Gradačac kao i podugovora između Općine Gradačac i JP Komunalac d.d. Gradačac kao  implementatora projekta. Također data je saglasnost na zaključivanje sporazuma o podgrantu između FBIH i Općine Gradačac kao i između Općine i Komunalac ( SIDA-EBRD grant ).

 

Data je saglasnost na zakjučeni ugovor o podršci projektu između EBRD- FBIH- Općine Gradačac. Za realizaciju projektnog ugovra Općinski načelnik u saradnji s JP Komunalac d.d. Gradačac uspostavio je jedinicu za implementaciju projekta od 19 članova na čelu sa Općinskim načelnikom i direktorom JP Komunalac d.d. Gradačac.

Na sjednici Općinskog vijeća donešena je „Odluka o subvencioniranju troškova potrošnje vode i otpadne vode“ . Subvencija se odnosi za potrošnju po domaćinstvu u količini do 5m3 za socijalno ugrožene osobe i korisnike čiji prihodi ne prelaze iznos najniže penzije u FBiH, a odnosi se na razliku u cijeni na dan 31.12.2014.

Donešenom odlukom o davanju u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Gradačac utvrđeni su kriteriji i mjerila, uslovi, način i postupak dodjele u zakup poslovnih prostora i zgrada, trajanje i prestanak zakupa, visina i način plaćanja zakupnine i ostala pitanja iz zakupodavnog odnosa.

Općinsko vijeće utvrdilo je i stavilo na javni uvid i javnu raspravu na period od 30 dana „Nacrt izmjena urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat regulacionog plana Centar“ . Nacrt plana nalazi se na zvaničnoj web stranici Općine Gradačac kao i izložen u šalter Sali općine Gradačac.

U cilju regulisanja povoljnog planskog okruženja za razvoj privrede donešena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana slobodne industrijske zone II u Gradačcu.

Donešen je Program rada Općinskog vijeća za 2018. kao i više odluka imovinsko pravnog karaktera kao i izvršene izbori i imenovanja iz nadležnosti Vijeća.

U cilju obezbjeđenja uslova neposrednog učešća građana u lokalnoj samupravi Općinsko vijeće donijelo je odgovarajuću odluku sa utvrđenim mehanizmima učešća građana. Vijeće se upoznalo sa rezultatima „ Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama „ i po istim zauzelo stavove i donijelo zaključke u cilju unaprijeđenja rada javnih službi za koje su građani zrazili nezadovoljstvo.

Općinsko vijeće upoznalo se o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Gradačac kao i vrednovanju rada srednjih i osnovnih škola u školskoj 2016/17. i broju upisanih učenika u školsku 2017/18. Obavljena je rasprava o aktivnostima na izgradnji područnih osnovnih škola u MZ Vučkovci i MZ Požarike. Općinsko vijeće daje bezrezervnu podršku izgradnji područnih škola i zadužuje Općinske službe da u saradnji sa predstvnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK nastave u rješavanju svih pravnih i drugih poslova kako bi se ovi projekti čim prije realizovali.

Prje početka radnog dijela sjednice vijećnik Tokić Mirsad preuzeo je dužnost vijećnika umjesto rano preminulog općinskog vijećnika Huseinbašić Hikmeta.

GIP/Općina Gradačac

Comments are closed.