Prezentacija projekta CEB II predstavnicima MZ Vida II
01/12/2017

Općinski načelnik je održao sastanak sa predstavnicima Vijeća i građana MZ Vida II. Na sastanku je prezentovan projekat „CEB II“ ( Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja ). Ovim projektom u MZ Vida II planirana je gradnja poslovno stambenog objekta za socijalno stanovanje u okviru  kojeg će osim poslovnih prostora i stanova biti mini market, ambulanta, apoteka i prostorije za rad MZ Vida II. U sklopu ovog projekta planirano je uklanjanje svih postojećih objekata u naselju „Duren“ uz napomenu da je Općina Gradačac u prethodne 2 godine uklonila 10 objekata po dva stana a 1 objekat je uništen u požaru.

Na sastanku je razgovarano o budućim koracima u ovom projektu. Zaključeno je da će se održati zajednički sastanak sa svim zainteresovanim mještanima MZ Vida II gdje će biti prezentovan idejni projekat poslovno-stambene zgrade sa vanjskim uređenjem koje podrazumjeva izgradnju sportskog poligona, dječije igraonice, parka sa parking mjestima.

Comments are closed.