Potpisan ugovor o podršci projektu vodosnabdijevanja Gradačca
20/12/2017

 

Danas je u sjedištu predsjednika FBiH potpisan Ugovor o podršci projektu vodosnabdijevanja općine Gradačac između FBiH, Općine Gradačac i EBRD-a. Ugovor su potpisali gosp. Marinko Čavara, Predsjednik FBiH, Općinski načelnik mr. sci Edis Dervišagić i direktor ureda EBRD-a za BiH gosp. Ian Brown. Ceremoniji potpisivanja prisustvovala je i Marie Bergstorm direktorica SIDA-e za BiH čime su osigurana kreditna sredstva EBRD-a od 6 miliona eura te grant sredstva SIDA od 2 miliona eura za ovaj projekat i ispunjen jedan od ključnih uslova efektivnosti! Potpisivanjem ovog ugovora daje se podrška projektu Vodosnabdijevanja općine Gradačac što predstavlja ključni uslov za efektivnost Ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a zaključenog 24.12. 2014. u Sarajevu.

U narednom periodu očekuje se potpisivanje podugovora o zajmu FBiH i Općine Gradačac kao i između Općine Gradačac i JP Komunalac d.d. Gradačac kao implementatora projekta. Također će se potpisati i Sporazum o podgrantu od strane SIDA-EBRD fonda za okolišne i klimatske programe, između FBiH i Općine Gradačac kao i Općine Gradačac i implementatora projekta.

Navedeni ugovori i sporazumi kao i drugi akti naći će se na sjednici Općinskog vijeća planiranoj 27. decembra 2017. Ovim se završavaju predradnje za realizaciju projekta koji obuhvata izgradnju vodovodnog sistema za južni dio općine, rekonstrukcija postojećeg i proširenje kanalizacione mreže sa rekonstruisanim prečistačem. Realizacijom ovog projekta obezbjedit će se kvalitetno pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda kojim se ove usluge dugoročno obezbjeđuju za 80 % stanovništva općine Gradačac kao i preduslov za daljnji razvoj općine Gradačac.

GIP/Općina Gradačac

Comments are closed.