Održan okrugli stol „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u školama/predškolskim ustanovama“
28/12/2017

Jučer je u JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac održan okrugli stol „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u školama/predškolskim ustanovama“.

Organizatori okruglog stola su  Save the Children sa JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“, JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ te JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac povodom završetka projekta „Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja  i lokalnim zajednicama“. Navedeni projekat je imao za cilj da smanji i i reduuje rizike  od prirodnih i drugih  nesreća/nepogoda, kroz niz  projektnih ktivnosti  te jačanje  kapaciteta lokalnih institucija i lokalnih aktera  čiji je mandat zaštita i spšavanje ljudi i dobara u slučajevima  vremenskih i drugih nepogoda.

Cilj okruglog stola  bila je prezentacija projektnih aktivnosti  koje su škole implementirale u proteklom periodu te povezivanje  sa drugim školama u cilju  ostvarivanja partnerstva  sa ciljem podnošenja znanja i iskustva iz oblasti zaštite i spašavanja  te smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa na nivou škola i  predškolskih ustanova.

Pored predstavnika gradačačkih osnovnih škola okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Civilne zaštite, Policijske stanice te Crvenog križa.

Školama koje nisu do sad bile uključene u ove aktivnosti uručeni su materijali i prenesena iskustva ranijih učensika ovih radionica.

Gradacac.ORG

Comments are closed.