Predstavnici Gradačca učestvovali na konferenciji „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu“
21/11/2017

Danas je   na konferenciji „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu“, koja se održava u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, rezimiran trogodišnji rad.

Nikada nije rano početi da podučavanjem iz oblasti postupanja u vanrednim situacijama. Save the Children već godinama radi u oblasti smanjenja rizika od prirodnih i i drugih nesreća, a te aktivnosti intenzivirane su nakon poplava 2014. godine.

U posljednje tri godine, radili su sa 8 škola i 2 vrtića, pruživši edukaciju iz ove oblasti za 4426 djece.
Zajedno sa Save the Children na ovim aktivnostima su radili i  predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, institucija zaštite i spašavanja, škola i vrtića obuhvaćenih projektom, te učenici škola koji su učestvovoali u radionicama i vježbama/simulacijama vanrednih situacija.

U trogodišnji rad na ovom projektu bile su uključene gradačačke osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“ i „Dr. Safvet-beg Bašagić“,  Obdanište „Kolibri“, Općina Gradačac, Policijska stanica Gradačac te Centar za socijalni rad Gradačac, a doprinos u realizaciji pokaznih vježbi dalo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradačac, Dom zdravlja Gradačac te volonteri Crvenog križa Gradačac.

Da li su škole u BiH opremljene za suočavanje sa prirodnim i drugim nesrećama? Da li su nastavnici i učenici dovoljno educirani da znaju kako postupati u vanrednim situacijama? Ovo su pitanja koja su danas pred učesnike konferencije „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu“ postavili učenici osnovnih škola koji su učestvovali u radionicama i vježbama koje je Save the Children, u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH, organizovao tokom protekle tri godine-

#OtporniNaKatastrofe

GIP/Save the Children/ Foto: Velija Hasanbegović

Comments are closed.