Potpisan ugovor o izvođenju radova na zimskom održavanju ulica
16/11/2017

Potpisan je ugovor o izvođenju radova na zimskom održavanju prohodnosti ulica na području općine Gradačac za sezonu 2017/2018 u periodu od 15. novembra 2017. do 15. marta 2018. godine. Zimsko održavanje će vršiti firma Balegem d.o.o. Gradačac. Za ove radove iz budžeta izdvojeno je 268.292,70 KM.

Za nadzor održavanja gradskih ulica, lokalnih puteva, prohodnosti trotoara i nekategorisanih ulica imenovani su timovi koji će nadgledati blagovremeno i kvalitetno izvršavanje radova.

GIP/Općina Gradačac

Comments are closed.