Aktivnosti na prekograničnoj saradnji IPA CROSS BORDER
08/11/2017

U okviru aktivnosti prekogranične saradnje IPA Programa EU delegacija općine Gradačac posjetila je općinu Osečina u R. Srbiji. Sa predstavnicima ove općine potpisan je sporazum o prekograničnoj saradnji koja se tiče unapređenja održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanja biodiverziteta koji podrazumjeva efikasnost javnih službi i praksi u upravljanju čvrstim otpadom. Ove projekte finansira Evropska unija čija vrijednost pojedinačnog projekta se kreće od 600.000 €  do 1.000.000 €.

 

Na osnovu ovog sporazuma općine će pristupiti odabiru i izradi projekata u svojim lokalnim zajednicama a koje su od interesa za obje općine. Ovom prilikom Općinski načelnik mr. sci Edis Dervišagić i predsjednik opštine Osečina Dragan Aleksić razmjenili su iskustva u radu lokalnih samouprava kao i mogućnostima buduće saradnje.

GIP/Općina Gradačac

Comments are closed.