INICIJATIVA: Postavljanje klupa sa pločicama posvete…
15/10/2017

Bračni par iz Gradačca, Paša i Mirza Avdičević, koji trenutno žive u Kanadi, podnose inicijativu da nadležni opštinski organi  omoguće svojim građanima postavljanje klupa na kojima će biti pločice sa ugraviranim tekstom posvete.


„Sa takvom vrstom klupa obogatimo našu aleju, parkove i druga pogodna mjesta. uljepšajmo naš grad sa ličnim ulaganjima njegovih građana.

Zadužimo neko od javnih preduzeća da ovu vrstu posla uvrste u svoju djelatnost.

Počnimo sa ovom idejom, a razmislimo i o drugim načinima dobrovoljnih ulaganja u korisne stvari kao sto su obnavljanja zapustenih izvora pitke vode.

Neka među prvima bude Hadžiefendina pumpa, a ako njena voda više nije za upotrebu neka se nađe nova bušotina i voda dovede na staro mjesto.

Sa dobrovoljnim prilozima uredimo izvor Gradašnice i postavimo klupe za sjedenje, a Opština neka stvori lijep prilaz.

Otkopajmo staru vodicu iza Skenderije koja se nalazi tridesetak metara od postojećeg arterca.

Uredimo prostor oko nje sa klupama za sjedenje i povežimo je sa stazom za šetanje ispod gradine.

Za veće investicije omogućimo kolektivno učešće, a na svakom novoizgrađenom objektu postavimo posvetu sa imenima onih koji su učestvovali u finansiranju.

Pozivamo naše sugrađene i sve one koji privremeno žive u inostranstvu da podrže ovu inicijativu i da daju nove ideje koje bi se mogle pretvoriti u stvarnost.

Vaši Paša i Mirza Avdičević“

Gradacac.ORG

Comments are closed.