Business-Educa vrši upis polaznika na kurseve stranih jezika i informatike!
27/07/2017

Business-Educa, Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje, Gradačac  vrši upis polaznika na kurseve:

1.Engleski jezik –opći kurs-New Cutting Edge-A1 i A2,B1 i B2

2.Njemački jezik –opći kurs-Schritte International-A1(A1.1.-A1.2.),A2(A2.1-A2.2.),B1(B1.1.-B1.2.) i B2(B.1.2 I B 2.2.)

3.Kurs informatike-Poslovna informatika

 

Usvajanje stranog jezika kao i bilo kojih drugih vještina ne predstavlja ograničenja u dobnim granicama.Naši planovi i progrmi su rađeni prema Referentnom evropskom okviru za jezike(Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

Naš tim čine profesori koji će svakom polazniku na interaktivan i inovativan način pomoći u savladavanju i lakšem učenju jezika sa orginalnim udžbenicima vodećih stranih izdavača..

 

Zbog interaktivnosti  rad se odvija u  grupama do 15 polaznika.

 

Za svakog polaznika obezbjeđeni su orginalni udžbenici. Kurs traje od 4 do 6 mjeseci ovisno od nivoa i izvodi se po dva školska časa dva puta sedmično.

 

Nakon položenog završnog ispita izdaje se Certifikat uz saglasnost Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta TK-a

 

Pored općih kurseva organiziramo i poslovne kurseve za engleski i njemački jezik,individualne kurseve,intenzivne kurseve i kurseve za organizacije/firme i kurseve informatike.

Sve dodatne informacije možete dobiti na br.tel. ili putem Vibera 061/311881

e-mail: business.educa@gmail.com

ROK ZA PRIJAVU JE DO 25.08.2017.

 

„ZNANJEM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA I RAZVOJA“

Comments are closed.