VIDEO: Učenici 9. razreda u Tuzlanskom kantonu danas polažu eksternu maturu
10/05/2017

Na području TK počelo je polaganje eksterne mature, koja je u funkciji pripreme za srednju školu. Radi se zapravo o testiranju učenika pri kraju devetogodišnjeg školovanja, kako bi se provjerilo šta su i u kojoj mjeri savladali. Pristupanje eksternoj maturi za sve učenike završnih razreda osnovnih škola je obavezno a  testiranje će se vrednovati kao jedan u nizu elemenata pri upisu u srednju školu.

U Gradačcu je 425 učenika ztavršnih razreda danas pristupilo polganju eksterne mature.

Zlatan Muratović  ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi TK istakao je da je više od 4300 učenika sa područja TK pristupilo eksternoj maturi i da će ministarstvo  zajedno sa Pedagoškim zavodom i dalje raditi na tome, da ove provjere znanja budu što kvalitetnije i u skladu sa evropskim trendovima. Direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Nikola Čiča dodao je, da se elektronski vrši pregledanje testova i da se prvi preliminarni rezultati mogu očekivati večeras.

Cilj eksterne mature je provjera kvalitete rada škola i metoda rada kojim se koriste nastavnici  ali svakako tu je i najvažnija provjera stečenog znanja i kompetencija samih učenika.

Gradacac.ORG/RTV7

Comments are closed.