VIDEO: 5. sjednica Općinskog vijeća Gradačac
04/05/2017

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća utvrđen je obiman dnevni red od 26 tačaka.

Kao prvu tačku Dnevnog reda OV razmatralo je i usvojilo Deklaraciju o osudi govora mržnje.  Deklaracija je izraz javnog stava općine Gradačac o neprihvatljivosti svih pojava zloupotrebe javne komunikacije koje mogu izazvati tenzije.

Ovu Deklaraciju usvojili su i Parlamnentarna skupština BiH i parlamenti entiteta. Incijatori za usvajanje ove Deklaracije su Koalicije za borbu protiv mržnje iz Gradačca, Tuzle, Zvornika, Bijeljine, Teočaka i drugih Koalicija kojih na području čitave BiH ima oko 30-tak.

OV donijelo je  i  Odluke imovinsko pravnog karaktera koje doprinose daljem razvoju općine Gradačac i ugodnijem življenju građana.

 

Tako je donešena Odluka o uspostavi prava građenja na nekretninama na području MZ Bagdale-Ahmetaši gdje predviđena izgradnja Društvenog centra čime se stvraju uslovi za sproveđenje i jačanje uloge mjesne zajednice u ovoj prigradskoj mjesnoj zajednici.

Donešene su i Odluke o utvrđivanju javnog interesa za postavljanje lansirnih rampi za protivgradnu odbranu i  o rekonstrukcije ceste u Srnicama Gornjim.

Pokrenut je postupak formiranja Turističke zajednice općine Gradačac donošenjem Odluke o pristupanju osnivanja.

Zbog obimnosti Dnevnog reda i nedostatka kvoruma za daljnji rad sjednica OV Gradačac je prekinuta a nastavak iste bit će određen naknadno.

GIP/Općina Gradačac/RTVTK

Comments are closed.