FOTO: Završni radovi na Prečistaču otpadnih voda
19/04/2017

Ovih dana završavaju se građevinski radovi na Prečistaču otpadnih voda. Radovi se odnose na uređenje saobraćajnica i zelenih površina u krugu Prečistača dok radovi na izgradnji i dogradnji objekata su već završeni.

Ukupna vrijednost građevinskih radova za infrastrukturu postrojenja su  980. 000 KM a ova sredstva obezbijedila je Općina Gradačac zahvaljujući i  Fondu za zaštitu okoliša FBiH. Češka razvojna agencija obezbijedila oko milion eura a odnosi se na tehnološki dio opreme (kompresori, pumpe, laboratorij za ispitivanje otpadnih voda.. )

Također je važno istaći da je do sada završena I faza probnog rada Prečistača, koja je započeta 01.11.2016. za  zimski period rada, a početkom maja mogla bi početi II faza probnog rada za ljetni period. Tokom ovih probnih radova testiraju se svi parametri koji bi zadovoljili ispuštanje prečišćene vode u recipijent ( rijeka Gradašnica ) i eventualno uklonili mogući nedostaci.

GIP/Općina Gradačac

Comments are closed.