U Gradačcu obilježen Svjetski dan Downovog sindroma
22/03/2016

Povodom Svjetskog dana Downovog sindroma, 21. marta,  jučer je u gradačačkim školama i Kutku radosti obilježen niz aktivnosti.

Jučer je gradačački Kutak radosti posjetila porodica Bahić iz Gradačca koja se dugo godina bavi pčelarstvom, i na ovaj dan su odlučili  Kutku donirati 20 kilograma kvalitetnog meda. Ovom prilikom Almi i Zijadu  Bahić uručena je pisana zahvalnica.

m2

Gradačačke škole su također obilježile ovaj dan, a donosim i par fotografija radionice Inkluzivne sekcije JU OŠ “Dr. Safvet-beg Bašagić”:

image-01bc3260c46c9516cf7db53d9e835fe747f532fc68961c9616077599bba4198e-V_resized image-9d7a13d31d520ff0fed17e1419c2232d89128b747020dd27adbd54fa500ba48d-V_resized
Downov sindrom (fonetski: daunov) je oblik hromozomopatije koji se javlja kao posljedica trizomije hromozoma 21. Karakteristike su specifičan izgled lica i umna zaostalost kao obavezni pokazatelj ovog sindroma. Opisao ga je prvi put Lagdon Down 1866. godine na sopstvenom djetetu, a tek 1957. godine je ustanovljeno da je uzrok ovog sindroma trizomija.

Učestalost ovog sindroma u ljudskoj populaciji je 1:700 živorođenih. Na tu učestalost utiče starost majke, tako da se kod žena starijih od 40 godina ta učestalost povećava na 1:45 živorođenih.
Kariotip osobe sa Downovim sindromom je:
    47;XX(21+) ili
    47;XY(21+) (ukupan broj hromozoma, polna konstitucija + hromozom koji je u višku).

Uzrok trizomije 21 može da bude i uravnotežena translokacija hromozoma 21 kod jednog od roditelja (smatra se da je ovo uzrok u tek oko 5% slučajeva). Takav roditelj, pored normalnih gameta, može da obrazuje i gamete u kojima je hromozom 21 u višku. Spajanjem takvih nenormalnih gameta (imaju dva hromozoma 21) sa normalnim (imaju jedan hromozom 21) nastat će zigot koji nosi neuravnoteženu translokaciju 21. Osoba sa neuravnoteženom translokacijom 21 imat će kariotip sa 47 hromozoma jer je hromozom 21 u višku (trizomik), a fenotipski Downov sindrom.
Primjenom prenatalne dijagnostike učestalost Downovog sindroma kod novorođenčadi je značajno umanjena.

Gradacac.org/Wikipedija

Comments are closed.