NJEMAČKI ILI TURSKI? – Saopćenje nastavnika i profesora njemačkog jezika TK-a
14/12/2015

njemacki-turski1

Na redakciju našeg portala pristiglo je saopćenje Aktiva nastavnika i profesora njemačkog jezika TK-a koje prenosimo u cijelosti:

Aktiv nastavnika i profesora njemačkog jezika TK-a, kojeg sačinjavaju svi uposleni nastavnici i profesori u školama na Tuzlanskom kantonu, putem saopćenja obavještava javnost da su se u pojedinim osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, a uz saglasnost Ministarstva obrazovanja TK-a počela obavljati anketiranja učenika u kojima se roditelji i učenici izjašnjavaju da li žele da uče turski jezik.

Povodom ovih aktivnosti naglašavamo da anketiranje učenika ne znači i obavezu izjašnjavanja ukoliko se na istoj ne nalazi i njemački ili neki drugi strani jezik.

Manipulisanje učenicima i njihovim roditelja je strogo zabranjeno. One osobe koje roditeljima i učenicima uskrate pravo da prilikom upisivanja djece u 1. i 6. razred osnovnih škola kao i u 1. razred gimnazija i većinu srednjih škola izaberu njemački jezik kao strani jezik čine krivično djelo i roditelji i/ili staratelji djece imaju pravo da pravdu traže pred nadležnim sudskim organima, ali i međunarodnim institucijama prava. Ravnopravnost pri odabiru učenja stranih jezika je zagarantovana ne samo bosansko-hercegovačkim zakonima nego i međunarodnim zakonima, poveljama i konvencijama.

Mi kao Aktiv nastavnika i profesora njemačkog jezika TK-a nemamo ništa protiv uvođenja bilo kojeg stranog jezika, ali na jedan transparentan i ravnopravan način. To znači da samo želimo da roditelji u saradnji sa svojom djecom donesu sami Odluku koji jezik žele izučavati.

Za one roditelje, ali i druge zainteresirane, koji ne znaju napominjemo da djeca imaju pravo i obavezu na izučavanje dva strana jezika u osnovnim školama. Prvi strani jezik se izučava od 1. razreda i to je 1. strani jezik. Drugi strani jezik se izučava od 6. razreda osnovne škole. Prilikom upisa u Gimnazije učenici i njihovi roditelji takođe se mogu odlučiti da odaberu njemački kao drugi strani jezik.

Nažalost u nekim srednjim školama učenici nemaju pravo da izaberu njemački jezik jer su se roditelji u 1. razredu osnovne škole izjasnili da žele da prvi strani jezik njihove djece bude engleski jezik. Zbog toga imamo apsurdnu situaciju da se najveći broj učenika već godinama upisuje u Srednju medicinsku školu kako bi otišli na rad u zemlje njemačkog govornog područja, a tim istim učenicima se uskraćuje pravo na izučavanje njemačkog.

Sa ovim stanjem želimo da upoznamo javnost i reći da ne snosimo odgovornost za ovakve Odluke Ministarstva. Takođe ukazujemo i na to da su u zadnjih 20 godina svi dosadašnji ministri samoinicijativno krojili politiku izučavanja stranih jezika u školama. Napominjemo da svaka zemlja u EU ima svoju strategiju razvoja stranih jezika, a na čijoj izradi treba da rade eksperti za jezike u saradnji sa lokalnim institucijama. Ista nije napravljena u zadnjih 20 godina.

Ovim putem želimo također da upoznamo javnost da je Federalna ministrica obrazovanja potpisala Protokol sa ministrom obrazovanja Turske. Tim Protokolom se, kako prenosi jedan internet portal, otvara put ka uvođenju turskog jezika kao drugog stranog jezika u svih 10 kantona u Federaciji BiH. Napominjemo da je Turski jezik do sada bio zastupljen u 6 kantona.

Taj Protokol prema našim saznanjima nema obvezujuću zakonsku osnovu budući da je obrazovanje u nadležnosti Kantona a ne Federacije BiH. Ali, taj Protokol malo po malo otvara vrata uvođenju turskog kao drugog stranog jezika i u škole na području Tuzlanskog kantona. Ovo je po našem mišljenju nastavak politike ukidanja njemačkog jezika u korist turskog koja je započeta prošle godine u Tuzlanskom kantonu, a traje već nekoliko godina u drugim kantonima Federacije BiH.

Njemački jezik na taj način dolazi u neravnopravan odnos u odnosu na druge jezike. Naime njemački jezik prema našim saznanjima nije u svim školama ponuđen za izučavanje već od 1. razreda osnovne škole, a koji mu po Zakonu o Osnovnom odgoju i obrazovanju pripada. U tom Zakonu stoji da su svi jezici ravnopravni i da ne smije biti diskriminacije roditelja i djece prilikom odabira stranog jezika. To ima dalekosežne posljedice, jer se nakon tog prvog odlučivanja taj jezik smatra kao prvi i praktički izučava tokom cijelog perioda školovanja bez mogućnosti odabira prilikom upisa u srednje škole. Ovo smatramo diskriminirajućim jer zbog toga imamo apsurdnu situaciju da se najveći broj učenika već godinama upisuje u Srednju medicinsku školu kako bi otišli na rad u zemlje njemačkog govornog područja a tim istim učenicima se uskraćuje pravo na izučavanje njemačkog.

Mi želimo jasno da damo do saznanja svim roditeljima, starateljima i učenicima da zaokruživanje turskog jezika na anketnim listićima može značiti da Vaša djeca neće imati pravo da izučavaju njemački, jer nemamo informaciju kako će i s kojim ciljem ta anketa biti kasnije iskorištena od strane Ministarstva obrazovanja i pojedinih škola. Zbog toga apelujemo na Vas da dobro razmislite prilikom zaokruživanja koji ćete strani jezik odabrati.

S poštovanjem,

Gradacac.org/ Saopćenje Aktiva nastavnika i profesora njemačkog jezika TK-a)

Comments are closed.