FOTO: Nakon prošlogodišnjih poplava intenzivirana sanacija riječnih korita
18/04/2015

Nakon prošlogodišnjih majskih poplava u Gradačcu, radovi na uređenju riječnih korita su intenzivirani i  još uvijek traju.
Trenutno se izvode radovi na rijekama Mala Tinja, Zeljinka i na lateralnom kanalu, a otpočeli su radovi i na izradi novih mostova u MZ Kerep.

2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.