GIP PORTAL
04/11/2013
Gradačački info portal (www.gradacac.org) je informativni portal općine Gradačac, koji je nastao 1. maja 2009. godine i kao takav služi za informisanje građanstva, pokretanje građanskih inicijativa, promovisanje turističkih potencijala općine Gradačac, privrede općine Gradačac, promovisanje očuvanja kulturno-historijskih spomenika, tradicije… i sl.

Interenet portal je stranica putem kojeg djeluje Udruženje “GIP” Gradačac, sa sjedištem na adresi Sibovac bb, 76250 Gradačac.

Udruženje GIP  je registrovano u Poreznoj upravi Federacije BiH – Kantonalnom uredu Tuzla pod indentifikacijskim brojem: 4210065480009

_______________________________________________________________

Podrška radu Udruženja GIP se može ostvariti uplatom donacije koristeći sljedeće podatke:

Uplate unutar Bosne i Hercegovine:

Svrha uplate: Donacija

Primatelj:      Udruženje “GIP” Gradačac
Račun broj:   1404050025673550
Iznosu KM :   ______

Instrukcija za uplate iz inostranstva:

In favour of :     VOLKSBANK BH DD
SWIFT Code: VBSABA22

IBAN COD:  BA39 1404050025673550

FINAL BENEFICIARY ACC NO: 1404050025673550
BENEFICIARY NAME: UDRUŽENJE “GIP” GRADAČAC

_______________________________________________________________

Djelatnosti Udruženja koje su registrovane u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona  su sljedeće:

Ø    Promovisanje općine Gradačac putem Interneta kao savremenog sredstva informisanja i komunikacije, te putem ostalih medija (promocija turističkih kapaciteta, kulture, sporta, privrede, ekonomije i dr.),
Ø    Podsticanje i pospješivanje saradnje i dijaloga izmedju građana i službenika u institucijama Općine Gradačac,
Ø    Pomoć u organizaciji raznih manifestacija, kulturnih, sportskih i drugih dešavanja pod pokroviteljstvom Općine Gradačac.
Ø    Uticanje na unapređenje oblasti ljudskih prava,
Ø    Animiranje nadležnih organa i institucija, nevladinih organizacija i građana na aktivno učešće u promociji principa građanskog društva, mira, saradnje i tolerancije integriranim pristupom rješavanju problematike ravnopravnosti i ljudskih prava u svim sferama društva kroz programe edukacije, kampanje javnog zagovaranja i zastupanja,
Ø    Organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva,
Ø    Pružanje podrške i učešće u implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata koje finansiraju domaće i strane vladine i nevladine organizacije i institucije,
Ø    Aktivno učešće u rješavanju problema i pitanja mladih, naročito uticanje na zapošljavanje mladih,
Ø    Uticanje na rješavanje problema jednakosti spolova,
Ø    Podsticaj mladih u sferi nauke, kulture i sporta,
Ø    Promocija kulturalnih različitosti i unapređenje tolerancije,
Ø    Razvijanje i podizanje ekološke svijesti,
Ø    Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.

Prihodi Udruženja su planirani kao dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih u novcu, uslugama ili imovini bilo koje vrste.

Kontakt: 061-953-707

info@gradacac.org

Skype name: gradacac.org

Comments are closed.