Aktivnosti u školi „Edhem Mulabdić“ povodom Dana tolerancije 16. novembra i i Dana prava djeteta 20 novembra
28/11/2013

mulabdic1Poklanjajući pažnju  ovim datumima u našoj školi se odvijao niz aktivnosti. Izložbe dječijih radova, priredba 20 novembra na Dan dječijih prava, radionice za mlađe učenike u kojima su učestvovali i roditelji. Radionica za učenike starijih razreda pod nazivom  „Čas kreativnog izražavanja“.  Na radionici su učenici prikazali svoje viđenje tolerancije i dječijih prava  kroz različite poruke i crteže koje su ispisali na školskom poligonu.

Cilj ove manifestacije je bio:

–          Informisanje učenika putem redovnih časova o temama Tolerancija i Prava djeteta,

–          Pozivanje učenika da pročire svoja znanja koje su dobili od nastavnika  i sami se dodatno upoznaju sa ovim temama istražujući na internetu i u biblioteci škole,

–          Zajedničko drženje učenika sa roditeljima kroz radionice uz osmišljenje sadražaje u kojima su roditelji i učenici pomagali jedni drugima u rješavanju dobivenih zadataka a vodili su ih naši učitelji zajedno sa bibliotekarkom i pedagogicom.

–          Oglašavanje učenika na konkurs koji smo pratili  vezan  za ove datume,

–          Oglašavanje učenika o ovoj temi preko izložbi

–          Jačanje natjecateljskog duha kod učenika jer je čas kreativnog izražavanja predviđao da se proglasi najbolja  poruka tj. razred koji ju je napisao,

–          Vježba lijepog pisanje kako bi učenici što ljepše napisali poruku,

Zvaničnoj manifestaciji obilježavanja ovih datuma prisustvovali su naši roditelji a pored njih učešće su uzeli i vojnici  EUFORA koji su tom prilikom održali i predavanje za učenike starijih razreda.

Učešćem na državnom konkursu za prikupljanje likovnih i literarnih radova na temu interkulturalizam i tolerancija RUDO, učenica naše škole Jahić Elma VIIb je učešćem sa likovnim radom osvojila I nagradu.

[wppa type=”slideonlyf” album=”3” size=”800” align=”center”][/wppa]

(gradacac.org/OŠ„Edhem Mulabdić“)

 

 

Comments are closed.